Telenor med ny sikkerhetstjeneste til mobilkunder - Elektronikknett
Mobil_sikkerhet_telenor

Telenor med ny sikkerhetstjeneste til mobilkunder

Som den første mobiloperatør i Norge, lanserer Telenor en sikkerhetstjeneste til norske mobilkunder. Tjenesten skal beskytte kundene mot ID-tyveri og ulovlig spredning av digital informasjon og innhold.

Den nye tjenesten har fått navnet Sikker ID, og er en sikkerhetstjeneste med forsikring mot ID-tyveri, bistand til å stoppe spredning av sensitive data, og en løsning som saumfarer nettet for å oppdage spredning av persondata. Sikker ID vil være inkludert i det nye abonnementet Trygg og kan kjøpes som tilleggstjeneste i alle andre abonnement.

Organisert kriminalitet
– Dessverre er det behov for Sikker ID. Ifølge Norsk senter for informasjonssikring opplever 150.000 nordmenn i året at noen har benyttet deres identitet til å begå straffbare handlinger. De tror også det er store mørketall bak disse tallene, sier Bjørn Ivar Moen.

Ifølge en fersk undersøkelse utført for Telenor av Kantar TNS, er fire av ti veldig bekymret for at persondata skal komme på avveie eller at de blir utsatt for ID-tyveri.

Samme undersøkelse viser at kun åtte prosent vet hva de kan gjøre for å sjekke om deres digitale informasjon er på avveie på nettet.

– Cyber-kriminalitet, nettsvindel og ID-tyveri tiltar i omfang, og digitale nordmenn er attraktive mål både for organiserte kriminelle og misbruk på nett, sier leder for Telenor sikkerhetssenter, Gunnar Ugland.

Det sorte markedet
Ifølge Telenors sikkerhetssenter har kriminelle virksomheter i Europa profesjonalisert måten de misbruker store mengder med innloggingsinformasjon og kredittinfo. Ofrene er fra hele verden, og ofte selges lange lister med e-poster, passord eller kredittkortinformasjon på nettets såkalte «sorte marked».

Telenors nye tjeneste overvåker en rekke kilder og varsler kunden hvis e-postadressen er i ferd med å bli brukt i svindeløyemed.

I tillegg er kunden og hele familien sikret advokathjelp hvis de blir ofre for svindel, misbruk eller ID-tyveri.

Sikker ID lanseres i samarbeid med HELP og Eyeonid Group AB.

Kommentarer