Smarte melketanker reduserer klimagassutslipp - Elektronikknett
Skala_melk
John Solberg i Tine, fabrikksjef Atle Monsås i Skala Fabrikk og melkeprodusent Rune Ranøien kan glede seg over mindre utslipp av klimagasser med den nye melketanken. Foto: Vegard Eggen

Smarte melketanker reduserer klimagassutslipp

Tine, Sintef og Skala Fabrikk har utviklet mer klimavennlige og driftssikre melketanker. Miljøgevinsten er enorm samtidig som kostnader reduseres, mener melkebonde og elektroansvarlig i Skala Fabrikk, Rune Ranøien.

Etter at kyrne er melket føres melken over på tanker for oppbevaring og nedkjøling. Ved å kjøle ned melken med karbondioksid fremfor det eldre kuldemediet R134A har man kuttet risikoen for klimagassutslipp radikalt.

– R134A er et kuldemedium med svært kraftig klimaeffekt. 10 kg R134A tilsvarer 14,3 tonn karbondioksid med hensyn til global oppvarming. Med det antallet gårdstanker Skala Fabrikk har levert i 2017 er det benyttet omtrent 950 kg karbondioksid som kuldemedium. Hvis det hadde vært benyttet R134A i disse tankene ville dette tilsvart 1.100 tonn, så miljøgevinsten er betydelig, sier Ranøien.

Til sammenligning utgjør utslipp forbundet med en bensinbil omtrent 29,5 tonn karbondioksid gjennom bilens livssyklus.

Så langt har Skala Fabrikk levert i underkant av 200 nye klimavennlige melketanker. Det tidligere avkjølingsmiddelet R134A er både ugunstig for klimaet og kan gjøre store skader ved en eventuell lekkasje.

Koblet til «nettet»
De nye melketankene fra Skala Fabrikk inneholder avanserte strømkomponenter, og et omfattende programmeringsarbeid muliggjør kommunikasjon med melketanken.

– Vår programmeringsekspert har skrevet over 2000 linjer med kode for å optimalisere melketankene. Hvis noe skulle gå galt kan systemet gi automatisk beskjed til bonden på telefonen, i tillegg kan Tine få beskjed, slik at feilen kan rettes opp raskt, sier Ranøien.

Den nye klimavennlige melketanken er hovedsakelig bygget opp av komponenter fra strømstyringsspesialisten Eaton.

Varmeenergi fra melken
Den innovative melketanken henter ut varmeenergien fra melken. Det fører til en vinn-vinn situasjon for bonden som kan bruke varmeenergien fra melka til eksempelvis forvarming av tappevann eller til romoppvarming.

Når tanken kjøler ned melka fra 37 grader til 3-4 grader blir energien lagret på en «buffertank». Vi får en gjenvinningseffekt som er større en energiforbruket på gårdstanken. Bruk av karbondioksid som kuldemedium gir med andre ord reduserte utslipp av klimagasser, redusert energiforbruk og bedre økonomi for produsenten.

– Grovt regnet er de nye melketankene 20 prosent mer energieffektive enn eldre melketanker, det sparer både miljøet og lommeboka, forklarer Ranøien.

Administrerende direktør i Eaton i Norge, Jon Helsingeng, er stolt over at Eaton komponenter blir brukt for å skape klimavennlige løsninger for bønder.

– Det er gledelig at Skala Fabrikk har utviklet en melketank som sparer klimaet for flere tonn karbondioksid, og samtidig er mer energieffektiv enn tidligere melketanker. Dette er et viktig bidrag for å modernisere og gjøre norsk gårdsdrift mer miljøvennlig, uttaler Helsingeng i en pressemelding.  

 

Kommentarer