Siva bygger innovasjonssenter på Åndalsnes - Elektronikknett
sivaaandalsnes
Skissene av senteret som blir ca.900 kvadratmeneter. Tegnet av Kosbergs arkitektkontor.

Siva bygger innovasjonssenter på Åndalsnes

I følge Siva blir dette en viktig koblingsboks for næringsliv, forskning og utvikling og gründere fremover. Senteret bygges på Øran og skal etter planen stå ferdig på nyåret 2019.

Innovasjonssenteret gir næringslivet i Åndalsnes et miljø for å utvikle seg og blir en koblingsboks mellom næringslivsaktører, virkemiddelapparatet, kapital og forskning og utvikling. Der vil Romsdal Innovasjon og Nordveggen spille en viktig rolle. Begge er initiativtakere til innovasjonssenteret og vil holde til der når det er ferdig.

– Innovasjonssenteret blir viktig for å jobbe samla med næringsutvikling fra gründere til utvikling av etablerte bedrifter. Jeg har tro på utvikling på tvers av bedrifter og bransjer og det skal vi få til i Innovasjonssenteret, sier Solveig Brøste Sletta, daglig leder i Nordveggen AS.

Sivas har en nasjonal rolle og et samfunnsoppdrag som handler om å utløse næringsutvikling i bedrifter og regionale nærings- og kunnskapsmiljøer i hele Norge. Å bygge eiendommer er et viktig verktøy og Siva bygger der mange andre ikke tar risikoen, spesielt i distriktene.

sivafolk Tre som har jobbet for å få til et innovasjonssenter: F.v: Arvid Gjerde, styreleder i Nordveggen, Solveig Brøste Sletta, daglig leder i Nordveggen og Tom Samuelsen i Romsdal Innovasjon. Foto: Per-Kristian Bratteng

– Det sterke industrimiljøet rundt Åndalsnes og den evnen de har vist til å samarbeide på tvers er en forutsetning for at vi investerer. Innovasjonssenteret vil også dra nytte av Sivas landsdekkende nettverk og bidra til kunnskapsdeling på tvers av regioner, sier Lise Bartnes Aalberg, direktør for eiendom i Siva.

Mange lokale aktører og Siva har jobbet med prosjektet over lenger tid. Nordveggen og Romsdal innovasjon har brukt tiden godt og fått inn nødvendig privat kapital og etablert en enda tydeligere innovasjonsstruktur på Åndalsnes. Siva investerer ca. 20 millioner i innovasjonssenteret og har allerede investert rundt 40 millioner i fabrikklokalet til Partnerplast som ligger vegg i vegg. Dette vil gi leietakerne tilgang til industrikompetanse.

– Dette blir en arena der vi i større grad kan få dra nytte av alle fagkompetansen som sitter i kunnskapsparkene i Molde, Ålesund og på Sintef Raufoss. Senteret vil bidra til at enda flere bedrifter kan jobbe regionalt og nasjonalt og ta i bruk den kompetansen som vi vet finnes,avslutter Tom Samuelsen i Romsdal Innovasjon AS.

Bygget blir ca. 900 kvadratmeter og eksempler på leietakere i bygget er; Romsdal innovasjon, Nordveggen, Anunatak, BDO, Senter for trygt vegarbeid og Partnerplast. I tillegg er det rom for prosjekter og gründere i senteret.

Kommentarer