Norges 50 fremste teknologikvinner er kåret - Elektronikknett
50tech-kvinner2

Norges 50 fremste teknologikvinner er kåret

På kvinnedagen 8. mars kårer Abelia og Oda-Nettverk Norges 50 fremste teknologikvinner. Målet med kåringen er å synliggjøre de mange kvinnelige talentene som finnes innenfor teknologi.

– Skal vi møte fremtidens behov for teknologisk kompetanse må vi ha med flere kvinner, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia.

Vi står midt i en revolusjon bygget på digitale plattformer, roboter og kunstig intelligens. Ny teknologi er viktig for å løse vår tids største utfordringer og norsk næringsliv trenger problemløsere av begge kjønn for å lykkes. På kvinnedagen 8. mars kårer Abelia og Oda-Nettverk Norges 50 fremste teknologikvinner.

– Målet med denne kåringen er å synliggjøre de mange kvinnelige talentene innenfor teknologi, sier styreleder Kristine H. Næss i Oda-Nettverk.

Må rekruttere fra hele befolkningen
Siden kvinner utgjør kun 26 prosent av de ansatte og 17 prosent av topplederne i IT-næringen er det viktig å tiltrekke seg flere, ikke minst fordi behovet for IT-kompetanse øker.

– Hvis vi skal tiltrekke oss de beste, kan vi ikke bare rekruttere fra halve befolkningen, sier Haugli.

Han understreker at løsningene på noen av vår tids største utfordringer ligger i utvikling og anvendelse av ny teknologi, for eksempel innen helse, klima og næringsutvikling.

– Når kvinner ikke velger teknologi, er det ikke først og fremst et tap for dem, men for bedriftene og samfunnet, sier Haugli.

Rollemodeller
– Vi mener det er viktig å synliggjøre disse kvinnene og vise det store mangfoldet i hva man kan jobbe med om man velger en utdanning innen teknologi. Vi vet at synlige rollemodeller er essensielt for å sikre rekrutteringen, sier Næss.

Haugli tror økt rekruttering forutsetter tre ting: Rollemodeller, utviklingsmuligheter og godt arbeidsmiljø.

– I tillegg må bedriftene være tydelige på hva en jobb hos dem innebærer. Man må også aktivt motivere medarbeiderne til å kaste seg ut i nye og ukjente oppgaver og ansvar, sier han.

Om kåringen
Kåringen er en del av STAR-programmet som skal øke antallet kvinner i IT-næringen generelt og blant IT-ledere spesielt. Programmet omfatter også en mentorordning.

I juryens kriterier er det fastslått at kandidatene skal være fra næringslivet og at de skal jobbe med direkte verdiskapende oppgaver som for eksempel salg, utvikling og produksjon.

Kåringen har tre kategorier:

 1. Ledere: 10 kandidater med direkte budsjett- og/eller personalansvar.
 2. Gründere: 10 kandidater som har startet eller vært med å starte en teknologibasert bedrift.
 3. Fagledere: 30 kandidater som er prosjektledere, fageksperter, rådgivere eller andre som innfrir de ovennevnte kravene.

Juryens formål har også vært å få frem ukjente kandidater. Derfor ble det før nominasjonene laget en liste over allerede godt etablerte ledere, som ikke kunne nomineres, men som juryen har valgt å gi hederlig omtale.

– Dette er imponerende ledere og rollemodeller som inspirerer både kvinner og menn som vurderer å velge teknologi, sier Haugli.

Her er listen over Norges 50 fremste tech-kvinner
Kåringen av Norges 50 fremste teknologikvinner er delt inn i kategoriene gründere, ledere og fagleder. Personene er ordnet alfabetisk i hver kategori. Det er ingen rangering, men 50 vinnere.

Gründere:

 • Laila Danielsen, Elliptic Labs
 • Karen Dolva, NoIsolation
 • Åste Einn, Payr
 • Kristil Erla Håland, JodaCare AS
 • Kathrine Molvik, FeC AS
 • Sigrid Petersson Nedkvitne, Friskus AS
 • Marianne Bratt Ricketts, Vibbio
 • Christine Spiten, BluEye Robotics
 • Anne Lise Waal, Attensi
 • Ingrid Oline Skeide Ødegaard, Appear.in

Ledere:

 • Camilla Amundsen, Talkmore
 • Christel Borge, Dipper
 • Kjersti Jamne, Telia
 • Lena Lundgreen, Microsoft
 • Anette Ottar, Evry
 • Anne-Sofie Risåsen, IBM Norge
 • Hanne Rønneberg, SINTEF
 • Ingjerd Blekeli Spiten, DNB
 • Hege Støre, TeleComputing
 • Ellen Dahler Tuset, Kongsberg Norspace

Fagledere:

 • Mounia Fennefoss Benarbia, EVRY
 • Hemdan Bezabih, Telia
 • Anette Beckstrøm Holtedahl, Powel
 • Bente Lønnquist Busch, EVRY
 • Laila Dahlen, Schibsted Marketplaces
 • Anette Dahlstrøm Ståløy, Dirtybit
 • Kristin Margrethe Flornes, IRIS/NORCE
 • Tonje Foss, Atea
 • Hanne Granum, Compello
 • Tone Merete Hansen, Kongsberg Digital
 • Elisabet Line Haugsbø, DNV GL
 • Astrid Hvattum, Geodata
 • Marie Moe, SINTEF
 • Inger Mjøseng Johansen, Accenture
 • Karoline Klever, Microsoft Norge
 • Elisabeth Birkeland Kvalheim, Statoil
 • Wenche Kvalvaag, Zalaris
 • Katharina Mosheim, Telia
 • Hanne Tangen Nilsen, Telenor
 • Annelene Næss, Telenor
 • Ingvild Næss, Schibsted Media Group
 • Gina Burøy-Olsen, Komplett Mobil
 • Tonia Pedersen, Draga AS
 • Rebecca Razulis, Gelato
 • Gøril Rønning, Capgemini
 • Lillan Røstad, Sopra Steria
 • Tina M. Skagen, eSmart Systems
 • Marianne Styrman, Webstep
 • Guro Emilie Næss Sverreng, Sweco
 • Astrid Undheim, Telenor

Hederlig omtale:

Her listen over allerede godt etablerte teknologikvinner som er unntatt nominasjon til Norges 50 fremste teknologikvinner, og som i stedet får hederlig omtale som forbilder for kvinner i teknologi:

 • Alexandra Bech Gjørv, SINTEF
 • Anne Marit Panengstuen, Siemens
 • Berit Svendsen, Telenor
 • Hege Skryseth, Kongsberg Digital
 • Kimberly Lein-Mathisen, Microsoft
 • Toril Nag, Lyse
 • Tonje Sandberg, Accenture
 • Grete Aspelund, Sweco
 • Anne Berit Rørlien, Viken Fiber
 • Maria Moræus Hansen, DEA Deutsche Erdoel AG
 • Jannicke Nilsson, Statoil
 • Elisabeth Tørstad, DNV GL
 • Hege Toft Karlsen, Eika-gruppen
 • Marit Collin, Kantega

Juryen har bestått av:

 • Berit Svendsen, konserndirektør i Telenor Skandinavia
 • Anne Grethe Solberg, forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet
 • Jan M Moberg, administrerende direktør i Teknisk Ukeblad Media AS
 • Walter Qvam, styreleder i SINTEF og Digital Norway
 • Kristine Hofer Næss, styreleder i ODA-Nettverk
 • Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia

Kommentarer