Hybrid motorstarter for I/O-Link - Elektronikknett
iolink

Hybrid motorstarter for I/O-Link

Nettorganiserbare varianter med I/O-Link-grensesnitt er ny i porteføljen til de hybride motorstarterne Contactron fra Phoenix Contact.

I følge leverandøren åpner de for konsekvent kommunikasjon mellom felt- og styrenivå, slik at prosessdata som diagnostikkmeldinger og motorstrøm kan enkelt videreformidles.

De hybride motorstarterne har en plassbesparende byggform som gir enkel oppbygging i desentrale koblingsbokser og som også sparer mye plass i sentrale koblingsanlegg.

Kommentarer