Elevkonkurranse skal redde Norges behov for ingeniører - Elektronikknett
Nito_Kahoot
NITO kjører Kahoot! på Vitensenteret i Oslo og som live stream på YouTube, og ønsker med det å øke interessen for realfag hos ungdomsskole-elever. Konkurransedagen 8. mars er ikke tilfeldig valgt. Illustrasjon: kahoot.it

Elevkonkurranse skal redde Norges behov for ingeniører

NITO vil skape interesse for realfag i skolen, og særlig for jenter. Derfor inviteres ungdomsskoler over hele landet til å konkurrere om å bli beste lag i realfag.

Organisasjonen kjører Kahoot! på Vitensenteret i Oslo og som live stream på YouTube. Konkurransen er et samarbeid mellom NITO, Kahoot! og vitensentrene.

For å følge live streamingen og være med på konkurransen, går du inn på NITOs hjemmesider.

8. mars vil ungdomsskoleklasser over hele landet konkurrere om å bli best i realfag. Samme dag vil politikere fra regjering og storting møte elevene på Teknisk museum, og gjennom Kahoot! håper NITO på at realfagsinteressen skal økes.

Vitensenteret i Oslo og NITO inviterer skoleklasser til Kahoot! på Teknisk museum. Arrangementet blir også strømmet live på å YouTube, så elever over hele landet kan delta. Konkurransene starter klokken 10.00 og klokken 12.00.

Gjennom å spille Kahoot! vil elevene få være med på et spennende og lærerikt spill, og lære om realfag, teknologi, norske oppfinnelser, nordlys og roboter.

Premien for beste lag er en 3D-printer som hele skoleklassen får glede av.

President i NITO Trond Markussen vil være med og spille. Statssekretær Rikke Høistad Sjøberg i Kunnskapsdepartementet kommer også. Hun vil være med på konkurransen som er kl. 12. Nina Sandberg (Ap) og Åshild Bruun-Gundersen (FrP) fra Utdannings- og forskningskomiteen vil også være tilstede. Bruun-Gundersen kl. 10. og Sandberg er tilstede kl. 12. 

Flere jenter
NITO har i mange år vært opptatt av å øke rekrutteringen til ingeniør- og teknologiutdanninger, gjennom å skape interesse for realfag i skolen. I forbindelse med 8. mars ønsker vi å rette oppmerksomheten spesielt mot jenter.

Arbeidsmarkedet i Norge er svært kjønnsdelt. Andelen sysselsatte kvinner innen realfag og teknologi ligger på ca 24 prosent. Og det ser ikke ut til å endre seg særlig. Få jenter velger ingeniørutdanning, selv om de er flinke i realfag. Andelen kvinnelige studenter innen bachelor i ingeniørfag ligger på 21 prosent, mens andelen kvinner i sivilingeniørstudiet er 32 prosent. NITO er bekymret for at utviklingen mot et mer likestilt arbeidsmarked går sakte. Norge trenger flere ingeniører og teknologer og har ikke råd til å rekruttere fra bare «halve» befolkningen.

Det er også laget en test som elevene kan øve seg på før konkurransen: https://kahoot.it/challenge/0714484. Testen ligger ute til 7. mars kl. 18.

Kommentarer