200 watt trådløs kraft med dataoverføring - Elektronikknett
Wurth_Infineon_utviklingssett

200 watt trådløs kraft med dataoverføring

Würth Elektronik eiSos og Infineon Technologies AG har samarbeidet om et utviklingssett for trådløs kraftoverføring opp til 200 watt. Det spesielle er at det også kan overføre data.

Utviklingssettet 760308EMP-WPT-200W består av strømforsyning, og en sende- og mottakerenhet. Senderen består av en bro- og resonanskrets laget av WPT (wireless power transfer)-spole og resonanskondensatorer i serie. På grunn av faseskift mellom spenning og strøm i resonanskretsen, opererer systemet i nullspenning svitsjemodus. I følge leverandørene gir dette høy effektivitet for det totale systemet.

På mottakersiden finnes en synkron likeretter med nedstrøms filtrering og siling. Med AM-modulasjon av det alternerende feltet mellom sender og mottaker, kan data sendes fra sender til mottakersiden. En typisk anvendelse kan være en mobil enhet som sender sensordata til en basestasjon under ladeprosessen. Alle data som trengs for å bygge denne typen proprietært system tilbys som gratis nedlasting, får vi vite.

– Kunder har spurt oss i flere år nå, om hvordan de kan drifte applikasjoner med kraftområder som går utover Qi-standarden. Kretsen kan skaleres fra 10 watt til flere kilowatt. Strømmen gjennom resonanskretsen er sinusformet, noe som favoriserer utmerkede EMC-egenskaper. Ved å endre svitsjefrekvensen kan utgangsspenningen endres og data kan sendes fra sender til mottaker. Vi ønsker å adressere applikasjoner med en utgangseffekt på 200 watt utover Qi-standarden. Typiske applikasjoner for dette er medisinsk teknologi, Industri 4.0, IoT og alle andre områder med krevende miljøforhold, sier Cem Som, divisjonsdirektør, Wireless Power Transfer ved Würth Elektronik eiSos.

Infineon leverer komponenter som MOSFET, drivere, mikrokontrollere og spenningsregulatorer.

Settet vil bli tilgjengelig i tredje kvartal i år.

Kommentarer