Skal øke systemytelsen i styresløyfer - Elektronikknett
Microchip med nye ATM og PIC mikrokontrollere for styresløyfer

Skal øke systemytelsen i styresløyfer

Fremskritt i arkitekturen til PIC og AVR MCUer har optimalisert disse komponentene for implementering av styring basert på lukkede sløyfer.

Microchip introduserer nye PIC18 Q10 og ATtiny1607 familier med 8-bit mikrokontrollere (MCUer), som har flere intelligente kjerneuavhengige periferikretser (Core Independent Peripherals – CIP) som forenkler utvikling og muliggjør rask responstid overfor systemhendelser.

Fremskritt i arkitekturen til PIC og AVR MCUer har optimalisert disse komponentene for implementering av styring basert på lukkede sløyfer, og åpner for at systemer kan avlaste den sentrale prosesseringsenheten (CPU) og dermed være i stand til å håndtere flere oppgaver, samt spare energi.

En viktig fordel ved mikrokontrollerne PIC18 Q10 og ATtiny1607 er at CIPene kan håndtere oppgaver uavhengig av, og redusere prosesseringsmengden påkrevd av CPUen. Systemdesignere kan dessuten spare tid og forenkle designinnsatsen med maskinvarebaserte CIP, som reduserer programvaremengden som må skrives og valideres, betydelig.  Begge familiene har egenskaper for funksjonell sikkerhet, og opererer opp til 5V, og øker dermed støyimmunitet og gir i tillegg kompatibilitet med brorparten av analoge utganger og digitale sensorer.

Den nye ATtiny1607 familien kommer i en kompakt 3 x 3 mm 20-pinns QFN pakke, og er optimalisert for plassbegrensede styresystem basert på lukket sløyfe, slik som håndholdte elektriske verktøy og fjernstyringer. Foruten den integrerte høyhastighets Analog-til-Digitalomformeren (ADC) som gir raskere omforming av analoge signaler – noe som resulterer i deterministisk systemrespons – tilbyr komponentene forbedret oscillatorpresisjon, hvilket tillater designerne å redusere eksterne komponenter og spare kostnader.

Blant CIPene i PIC18 Q10 familien finner vi for eksempel en Complementary Waveform Generator (CWG), som forenkler komplekse svitsjedesign, og en integrert Analog-til-Digitalomformer med beregningsfunksjon (ADC2) som utfører avanserte beregninger og filtrering av data i maskinvare, uten noen innblanding fra Cpu-kjernen. CIPer som disse gjør det mulig for CPUen å eksekvere mer komplekse oppgaver, slik som styring av menneske-maskin-grensesnitt (HMI), og forbli i et laveffektmodus for å kunne spare energi frem til prosessering er påkrevd.

Alle PIC18 Q10 produkter støttes av MPLAB Code Configurator (MCC), en gratis programvare-plugginn som ivaretar et grafisk grensesnitt for enkel konfigurering av periferi og funksjoner. MCC er implementert i Microchips nedlastbare MPLAB X Integrated Development Environment (IDE) og det skybaserte MPLAB Xpress IDE som eliminerer behovet for å laste ned noe programvare. Utviklingskortet  Curiosity High Pin Count (HPC), med partnummer DM164136, er et helintegrert, funksjonsrikt hurtig-prototypingskort, som også kan brukes for å komme i gang med utvikling med disse MCUene.

Hurtig-prototyping med Attiny1607 familien støttes av evalueringssettet Atmega4809 Xplained Pro (Atmega4809-XPRO). Dette USB-drevne settet omfatter berøringsknapper, LEDs og ekspansjonskontakter for raskt oppsett, så vel som en innebygd programmerer/debugger som kan integreres sømløst med Atmel Studio 7 Integrated Development Environment (IDE) og Atmel START, et gratis online-verktøy for å konfigurere periferi og programvare som setter fart på utviklingen.

PIC18 Q10 og Attiny1607 er tilgjengelig umiddelbart for både prøveantall og volumproduksjon.