Samarbeider om multiprotokoll mesh - Elektronikknett
SLB370 Wirepas Silabs

Samarbeider om multiprotokoll mesh

Wirepas og Silicon Labs har slått seg sammen for å levere multiprotokoll meshnettverksløsninger for IoT-markedet, basert på den ”norske” EFR32 Gecko.

Wirepas, som er en ledende leverandør av mesh-baserte programvareløsninger, og Silicon Labs har i dag kunngjort et samarbeide om å levere en kombinert maskinvare- og programvareløsning som kan utnytte potensialet som ligger i kommunikasjon over flere protokoller, for mesh-nettverk.

Basert på et stadig tettere samarbeid innen smartmetermarkedet, lanserer de nå det som skal være en paralleltfungerende multiprotokoll svitsjeløsning, bygget rundt en ERF32 Wireless Gecko radio, noe som skal muliggjøre mange nyskapende bruksområder for tilkoblet belysning, smart energi- og varestyringsapplikasjoner. 

Løsningen anvender Wirepas Mesh nettverksstakk og Silicon Labs’ Bluetooth programvare, Micrium OS og RAIL programvare for radiogrensesnittet for å håndtere samtidig Bluetooth- og Wirepas Mesh forbindelse på en enkelt EFR32 SoC.

Bluetooth er en egnet protokoll for å styre belysningssystemer og innendørs navigasjon, gjennom brukervennlige smarttelefonapper. Bruk av smarttelefoner gjør det også enklere å installere ting uten spesiell maskinvare. Wirepas Mesh programvare fungerer som ryggraden for storskala IoT-nettverk, mens Bluetooth ivaretar et tilgjengelig, punkt-til-punkt brukergrensesnitt.