Norsk teknologi skal styrke kriseberedskapen på Svalbard - Elektronikknett
FX450_drone
En typisk drone for et slikt oppdrag er FX450 fra Robot Aviation som har et vingespenn på 7,2 meter og kan ha en last på over 100 kilo.

Norsk teknologi skal styrke kriseberedskapen på Svalbard

Telenor, Andøya Space Center og Robot Aviation går sammen om å utvikle og teste ut en norsk drone for å styrke beredskapen på Svalbard.

Kommersiell skipsfart, turisme og cruisetrafikk til Svalbard og havområdene rundt har vokst kraftig de senere år, og denne veksten vil fortsette. Norske teknologiselskaper ønsker å ta i bruk droner for å styrke situasjonsforståelsen, kommunikasjonsdekningen og evnen til å håndtere hendelser.

– Store geografiske avstander og områder uten tilfredsstillende dekning for mobilkommunikasjon, VHF eller maritim bredbåndsradio (MBR) i området rundt Svalbard kan være en utfordring ved ulykker, naturkatastrofer og liknende, forteller Guttorm Albrigt Hansen, leder av Telenor Svalbard.

Beredskapsdrone
Nå går Telenor Svalbard, Andøya Space Center og Robot Aviation sammen om å utvikle og teste ut en norsk beredskapsdrone som foruten foto- og videokamera, radar eller andre sensorer vil ha innmontert telekommunikasjonsutstyr. Systemet er først og fremst tenkt som en beredskapsløsning som skal gi kommunikasjonsdekning ved større hendelser eller katastrofer. På sikt vil en vurdere om systemet egner seg til andre formål, for eksempel inspeksjon ved snøras og telling av dyr.

Prosjektet
De tre aktørene som har gått sammen om å realisere prosjektet, besitter spesiell ekspertise og erfaring, som de tar med seg inn i samarbeidet. Samarbeidet er en forutsetning for å få gjennomført prosjektet, som forventes å bli krevende, både teknologisk og med hensyn til de klimatiske forholdene man skal operere i, heter det i en melding fra Telenor. Prosjektet vil gå over cirka et år. Planlagt prosjektstart er juni/juli 2018.

Kommentarer