InstrumentStudio tar PXI til et høyere nivå - Elektronikknett
InstrumentStudio_PXI

InstrumentStudio tar PXI til et høyere nivå

PXI instrumenter leveres med et virtuelt frontpanel som kan brukes til å komme i gang med målingene. Nå legger National Instruments til en gratis programvare kalt InstrumentStudio, som er et nivå opp og dermed kan håndtere alle instrumenter i et PXI-system.

Med Instrument Studio er det for eksempel mulig å overvåke instrumentene mens de brukes av programvare som LabView eller TestStand. Blant annet kan du se innstillingene på forskjellige instrumenter og se på rådata for å avluse et testoppsett. Alt er interaktivt mens testingen pågår.

InstrumentStudio lar deg velge hvilke signaler som skal vises, hvor mange vinduer som skal åpnes og hvilke instrumentinnstillinger som skal vises. I tillegg er det mulig å justere størrelsen på vinduene for å utnytte skjermen maksimalt.

Det er mulig å pakke skjermbilder, rådata og instrumentinnstillinger for eksport, noe som gjør det enklere for analyser som skal gjøres senere.

Omvendt kan du for eksempel laste inn instrumentinnstillingene som er lagret.

Instrumentstudio er gratis. Den leveres med nye PXI-instrumenter, og flere kan lastes ned fra nettet.

Kommentarer