Infineon skal bygge ny fabrikk i Østerrike - Elektronikknett
Infineon_Villach_Illustration
Infineon investerer 1,6 milliarder euro i en ny 300 mm halvederfabrikk i Østerrike.

Infineon skal bygge ny fabrikk i Østerrike

Infineon forbereder seg på langsiktig vekst og investerer 1,6 milliarder euro i en ny 300 millimeter halvlederfabrikk i Østerrike.

Infineon Technologies AG skal bygge en ny fabrikk for halvledere. En fullautomatisert brikkefabrikk for produksjon av 300 millimeter skiver (thin wafers) vil bli bygget i Villach i Østerrike ved siden av eksisterende produksjonsanlegg.

Investeringer på rundt 1,6 milliarder euro planlegges over seks år. Omtrent 400 nye arbeidsplasser, spesielt høyt kvalifiserte stillinger, vil bli opprettet i forbndelse med satsingen.

Byggingen er planlagt til å starte i første halvdel av 2019, og produksjonen forventes å starte i begynnelsen av 2021. Det ekstra salgspotensialet til den nye fabrikken, gitt full kapasitetsutnyttelse, ligger på rundt 1,8 milliarder euro om året.

– Global etterspørsel etter kraftkomponenter er skyhøye. Vi merker at vi er spesielt etterspurt og vokser enda sterkere enn markedet, sier Dr. Reinhard Ploss, administrerende direktør i Infineon. – Veksten er underbygget av globale megatrender som klimaendringer, demografiske endringer og økende digitalisering. Elektriske kjøretøyer, tilkoblede og batteridrevne enheter, datasentre eller kraftproduksjon fra fornybare kilder krever effektive og pålitelige halvledere. Vi anerkjente denne trenden tidlig, og vi øker også produksjonskapasitet for 300 millimeter-teknologi på vår fabrikk i Dresden. Det nye anlegget i Villach vil hjelpe oss med å imøtekomme den økende etterspørselen.

Villach er konsernets kompetansesenter for krafthalvledere og har lenge vært et viktig innovasjonssted i Infineons produksjonsnettverk. Produksjon av halvledere på 300 millimeter skiver ble utviklet her og utvidet til fullautomatisert høyvolumsproduksjon på Dresden-fabrikken de siste årene. Takket være større diameter gir denne teknologien betydelige gevinster i produktiviteten og reduserer arbeidskapitalen. Dresden er Infineons største anlegg for produksjon av halvlederskiver (frontend) og kapasiteten på 300 millimeter forventes å bli fullt ut utnyttet innen 2021. Infineon vil anvende automatiserings- og digitaliseringskonseptene fra Dresden på den nye Villach-fabrikken og utvikle dem sammen for å øke produktiviteten og sikre synergier i forhold til systemer og prosesser.

 

Kommentarer