Cadence- og NI-samarbeid for RF-utvikling - Elektronikknett
virtuoso
Virtuoso fra Cadence får selskap av NIs AXIEM 3D-planar EM-solver gjennom integrasjon av verktøyene.

Cadence- og NI-samarbeid for RF-utvikling

Cadence Design Systems.og National Instruments (NI) har inngått det de omtaler som et omfattende samarbeid som skal forbedre utvikling av halvledere og testprosesser for trådløse integrerte kretser og moduler. Det integrerte verktøyet skal selges eksklusivt av Cadence.

Selskapene har arbeidet med å integrere designverktøysteknologier i et felles brukermiljø for å forbedre design, analyse og test av analoge-, RF- og digitale kretser samt system-in-package (SiP)-moduler. Verktøyene skal dekke alt fra pre-silisiumdesign til volumproduksjonstest. I tillegg har Cadence nylig lansert en ny Virtuoso RF-løsning, som gjør det mulig for RF-utviklere å designe, implementere og analysere hele RF-moduler og RF-kretser fra innsiden av plattformen Virtuoso custom IC.

Noen høydepunkter slik det beskrives av Cadence:

• RF-krets og RF-modul co-design: Et designmiljø som muliggjør samtidig redigering av flere kretser på en kompleks RF-modul samtidig som design for produksjon effektiviseres
• Ett «gyldent» skjema: Skjemadrevet layout-implementering, EM analyse og simulering og fysisk verifikasjonskontroll av RF-krets- og RF-moduldesign gjennom en skjemakilde
• Smart elektromagnetisk (EM) simuleringsgrensesnitt: Inkluderer en integrering mellom Cadence Sigrity PowerSI 3D EM Extraction Option og Virtuoso RF Solution, som automatiserer manuelt arbeid som kreves for å kjøre kritiske passive komponenter og sammenkoble EM simuleringer slik at brukere kan kjøre flere designeksperimenter.

Virtuoso og MoM
Som et ledd i samarbeidet mellom de to selskapene, har Cadence-grensesnittet blitt utvidet til å inkludere og integrere NIs AXIEM 3D planar EM-simulator i Cadence Virtuoso RF Solution. AXIEM adresserer passive strukturer, overføringslinjer, store planare antenner og «patch array»-problemer med mer enn 100.000 ukjente. Den inneholder også NIs proprietære fullbølge planarteknologi «Method of Moments» (MoM) som muliggjør diskrete- og hurtigfrekvens-sveip.

Felles halvledermodeller
Kompatible modeller er avgjørende for å sikre korrelerte resultater på tvers av forskjellige simuleringsverktøy. Cadence og NI jobber i fellesskap for å levere felles transistormodeller, som skal sikre konsekvent simuleringsadferd av galliumarsenid (GaAs)-, galliumnitrid (GaN)- og silisiumtransistormodeller mellom kretsdesign-programvaren Microwave Office fra NI og simuleringsplattformen Specter fra Cadence.

Virtuoso RF med den integrerte AXIEM 3D-planar EM-solver vil bli solgt og støttet eksklusivt av Cadence.

Kommentarer