Sensorutvikling med Arduino - Elektronikknett
SensorShield

Sensorutvikling med Arduino

Arduino ekspansjonskort fra Rohm muliggjør konfigurering av et sensormiljø på bare fem minutter. 

Med det nye SensorShield-EVK-003, tilbyr Rohm et nytt ekspansjonskort utstyrt med åtte sensormoduler, designet for bruk med åpne mikrokontrollerplattformer som Arduino og mbed. 

Sensormodulene kommer med ulike sensorer produsert av Rohm, selvsagt, som for eksempel akselerometer, barometrisk trykk, geomagnetisk, optiske hjertefrekvenssensorer osv., sammen med et ekspansjonskort (også kalt ”shield”) for tilkopling til åpne plattformer.

Ved å kople dette til Arduino-kort blir det mulig å gjøre rask validering av sensorfunksjon, men i tillegg blir det enklere å designe sensorenheter, hevder Rohm.  

Ekspansjonskort og sensorevalueringskort kan kjøpes separat gjennom distributører. I tillegg kan dokumenter og materiale som trengs for å bruke sensorsettet lastes ned fra selskapets nettside:  http://www.rohm.com/web/global/sensor-shield-support