Nytt nano-konsortium på trappene - Elektronikknett
EuroNanoLab

Nytt nano-konsortium på trappene

EuroNanoLab skal forbedre utnyttelsen av eksisterende investeringer, og redusere prosessutviklingstiden ved å dele kunnskap mellom europeiske nanolaboratorier.

Flere europeiske land, inkludert Norge, Frankrike, Nederland, Spania, Sverige, Portugal, Italia og Tsjekkia, har etablert et nytt konsortium kalt EuroNanoLab. Målet er å gjøre bedre bruk av eksisterende investeringer og infrastruktur, og redusere prosessutviklingstiden ved å dele prosesskunnskap.

Mikro- og nanostrukturer er på full fart inn i hverdagen vår, og er allerede i ferd med å forandre den. Fremskritt skjer både innen databehandling/signalprosessering, energiteknikk og mikrofluidikk. For eksempel er NTNU, i samarbeid med SINTEF Digital,  i gang med å utvikle Lab-on-a-chip diagnoseverktøy for å måle svært lave konsentrasjoner av biomarkører. Hensikten er å kunne måle biomarkører for betennelse på mindre enn 20 minutter, noe som gjør det mulig å gjøre hurtige diagnoser av ulike typer sykdommer, inkludert kreft. 

For å komme videre, trengs det imidlertid avanserte nanofabrikasjonsteknikker, og det er vanskelig å stå alene i verden.

Som en konsekvens av dette har land som Norge (Norfab), Sverige, Frankrike og Nederland allerede etablert nasjonale samarbeid om akademiske renromsfasiliteter og –kompetanse.

Sammen med de fire andre landene som er nevnt over, har disse nå etablert EuroNanoLab konsortiet, som i dag omfatter 26 akademiske renrom, som igjen representerer en verdi på 1,5 milliarder euro. 

I lys av dette vil man være i stand til å etablere en felles strategi og støtte europeiske program, slik som grafén, hjerneforskning og kvantefysikk, så vel som fremtidige forskningsprogram, heter det i en melding fra konsortiet.

Les mer om EuroNanoLab her.

 

Kommentarer