Kort tid igjen til å kommentere IPCs tillegg for bilindustrien - Elektronikknett
ipc-logo

Kort tid igjen til å kommentere IPCs tillegg for bilindustrien

Det endelige utkastet til av IPC-6012DA med endring 1, tillegg for automotiv-applikasjoner til IPC-6012D, kvalifikasjon og ytelsespesifikasjon for stive mønsterkort, er tilgjengelig for gjennomgang og kommentar.

Styreleder for arbeidsgruppen som utvikler standarden, Jan Pedersen, oppfordrer industrien til å ta en endelig gjennomgang før det endelige resultatet går til avstemming.

– Ideen bak automotivtillegget var å finne en konsensus i jungelen av spesifikasjoner – et felles dokument som beskriver grunnleggende mønsterkortkrav til bilindustrien. IPC-6012DA ble publisert i april 2016,og arbeidet med endringen startet i april 2017. Ett år senere har vi gjort noen viktige endringer som vil påvirke bilindustrien, sier leder av D-33aa Task Group og senior teknisk rådgiver hos Elmatica, Jan Pedersen

Fullskala-presentasjon neste uke
Pedersen mener at endringen vil føre til at bilindustri-kravene blir løftet opp til et enda mer og bedre standardisert nivå, både for brukere og leverandører. Neste uke på IPC Reliability Forum i Nürnberg, vil tillegget bli presentert i full skala.

– Jeg gleder meg til å presentere tillegget. Endringene i den reviderte versjonen er av betydelig karakter. Noen av funksjonene i tillegget adresserer blant annet renhet, loddemasketykkelse og «wicking». Det er imidlertid neste uke, det er fortsatt tid for bransjen eller andre interesserte til å gjennomgå og kommentere. Fristen for kommentar er mandag 4. juni, sier Pedersen.

Store globale spillere om bord

– Vi har nå klart å få de store, ledende selskapene til å delta i arbeidsgruppen, men fremfor alt er de brukere av standarden. Vi er på vei fra en myriade av automotiv-standarder til et dokument som beskriver en konsensus om de viktigste vilkår og krav. Fra begynnelsen hadde vi noen utfordringer rundt det å få oppmerksomhet fra bilindustrien, hvor du generelt finner store globale aktører med egne regler og krav, sier Jan Pedersen.

Fristen
Fristen for kommentarer til IPC-6012DA med endring 1 er mandag 4. juni 2018, via følgende IPC KAVI Public Documents-link: ipc.kavi.com/kws/public/documents?view=.

Kommentarer