Felles brukergrensesnitt for samhandlingsroboter - Elektronikknett
kawasaki-abb

Felles brukergrensesnitt for samhandlingsroboter

Et felles brukergrensesnitt vil blant annet redusere utfordringen med færre faglærte personer i flere bransjer. I Japan vil for eksempel hver femte person pensjoneres i løpet av ti år. Derfor har ABB og Kawasaki sammen laget verdens første felles brukergrensesnitt for samhandlingsroboter.

Etterspørselen for samhandlingsroboter har gått forbi det rasktvoksende markedet for industriroboter, rett og slett fordi enklere bruk har åpnet dørene for nye brukere. Flere slike roboter fra ABB er allerede i bruk i Norge. Det faktum at samhandlingsroboter kan programmeres og opereres uten spesialopplæring hjelper spesielt små og mellomstore bedrifter å komme raskere i gang med robotisering.

– Det nye, industristandard brukergrensesnittet vil ytterligere akselerere det rasktvoksende markedet vi opplever for samhandlingsroboter, sier Per Vegard Nerseth, global leder for roboter i ABB.

Brukergrensesnittet er et resultatet av samarbeidet mellom ABB og Kawasaki som startet i november 2017. Samarbeidet ble etablert for å dele kunnskap og profilere fordelene med samhandlingsautomatisering, spesielt toarms samhandlingsroboter. Det inkluderer forenkling av grensesnittet mellom menneske og maskin med intuitive, smarttelefonlignende navigasjon og ikoner.

– Vi er stolte over å ta det første store steget sammen med ABB. Det er på tide at vi starter en ny tidsalder for samhandlingsautomatisering med en felles tilnærming, forteller Yasuhiko Hashimoto, Managing Executive Officer og President for Precision Machinery and Robot Company, Kawasaki Heavy Industries, Ltd. – Samhandlingsroboter vil gi et stort bidrag til samfunnet ved å gjøre produksjon mer fleksibel og effektiv, og ved å holde våre fabrikker produktive med en arbeidsstyrke som blir stadig mindre.

En fellesdemonstrasjon på automatica-messen viser Kawasaki toarms SCARA-robot “duAro” i samspill med ABBs toarms robot YuMI.

I tillegg til fortsatt utvikling av operatørgrensesnitt, setter samarbeidet søkelyset på andre temaer, som felles sikkerhetsstandarder. Tradisjonelle, industrisikkerhetsstandarder er basert på lange erfaringer, støttet av spesifikke parametere. Målet for samarbeidsautomatisering er å utvikle sikkerhetsstandarder for personsikkerhet, samtidig som man muliggjør helt nye måter å samarbeide på, uten å gå på akkord med samhandlingsrobotenes mange fordeler.

Kommentarer