Telenor: Bruk 40 timer årlig på utdanning - Elektronikknett
telenor-teknologi

Telenor: Bruk 40 timer årlig på utdanning

Telenors konsernsjef Sigve Brekke har utfordret selskapets mer enn 30 000 ansatte i 12 land til å gjennomføre 40 timers opplæring og utdanning i 2018 for å gå en digital fremtid i møte. 

– Digitalisering vil endre samfunnet fundamentalt. Ved å ta aktiv del i denne utviklingen åpner det seg også store muligheter. Vi må jobbe på nye måter, våge å tenke annerledes om karriereutvikling og legge grunnlag for livslang læring. Jeg ønsker at vi i Telenor kontinuerlig skal utvikle og fornye våre ferdigheter og kunnskap, sier konsernsjef Sigve Brekke.

Telenors ledelse og HR-funksjon har identifisert sentrale kompetanseområder som skal styrkes for å fortsatt være i stand til å levere det som betyr mest for selskapets 176 millioner kunder globalt. De fem områdene er digital markedsføring, digitale kanaler, anvendt dataanalyse, design og produktutvikling. Ved årsskifte 2018 ble Telenors interne digitale læringsportal, Telenor Campus, relansert med tilpassede nettkurs fra ledende leverandører av nettbasert læring som Lynda (fra LinkedIn) og Coursera (nettkurs fra ledende universiteter og handelshøyskoler). I tillegg til kurs innen disse fem kompetanseområdene tilbys det treningsmoduler innen ledelse på alle nivåer, nye måter for prosjektledelse, dynamisk tenkning (growth mindset) og styrkebasert utviklingspraksis. Samtlige Telenor Campus kurs er gratis for ansatte.

For å fremme livslang læring i Telenor har Sigve Brekke gitt samtlige medarbeidere en ”40 timers utfordring” – å bruke minst 40 timer til eget kompetanseløft i 2018. Med over 30 000 ansatte setter dette et ambisiøst mål på potensielt 1,2 millioner timer. Minst 20 av disse timene skal brukes på nettkursene i Telenor Campus, mens resten kan være læringsmuligheter relatert til ansvarsområde, slik som opplæring på jobb (nye oppgaver utenfor eget kompetanseområde, coaching, jobb-rotasjon) eller eksterne kurs for å utvikle nye ferdigheter og kunnskap.

Selv har Brekke så langt fullført et kurs i dynamisk tenkning og fordypet seg i dataanalyse, opplyser Telenor-sjefen.