Smart mobilitet på dagsorden - Elektronikknett
Barcode Oslo
Innovasjon Norge inviterer til møte om smart mobilitet og internasjonalisering. Foto: voss/foap/visitnorway.co

Smart mobilitet på dagsorden

Innovasjon Norge inviterer til innspill- og informasjonssmøte i forbindelse med utvikling av to nye spennende internasjonaliseringsprosjekter.

Begge prosjektene tar for seg markedsmuligheter og kompetansetilførsel i Tyskland og USA. Det ene prosjektet retter seg mot selskaper som har teknologi til bilfabrikanter rettet for mobilitet og infrastruktur. Det andre prosjektet om generell infrastruktur for smarte byer og samfunn, herunder energi (inkludert elektrifisering), digitalisering, og autonomi.
Innovasjon Norge stiller med personer fra sine kontorer i Tyskland, USA, og Norge. De ønsker innspill til ytterligere konkretiseringer og tilpasninger til prosjektbeskrivelsene for:
Mobilitet infrastruktur - Mobility Infrastructure 
Autonome biler og produksjon - Autonomous Vehicles and Manufacturing
Møtet finner sted 19. januar 2018, kl. 12.30-15.00 hos Sopra Steria AS, Posthuset i Oslo, Biskop Gunnerius's gate 14A.
Meld deg på her
Innovasjon Norge tar sikte på grupper på mellom 8 til 10 selskaper til hvert av de to prosjektene. Selskapene som deltar må ha ambisjoner om internasjonalisering. Formålet med begge prosjektene er å skape nettverk og kunnskap som skal stimulere til vekst. Prosjektene starter i februar/mars 2018, og vil bestå av 3 til 5 samlinger i respektive markeder gjennom året.

Kommentarer