Sikret seg bilkontrakt - Elektronikknett
Kenneth Ragnvaldsen, Data Respons ASA

Sikret seg bilkontrakt

Data Respons har inngått en kontrakt med en leverandør av høyteknologi til bilindustrien.

Kontrakten omfatter spesialisttjenester og industrielle dataløsninger (embedded solutions) som integreres i kundenes totalsystem. Leveransene vil foregå i løpet av 2018, skriver selskapet i en pressemelding i dag. 

– Data Respons fortsetter å vokse i Tyskland og omsetningen i dette markedet står nå for mer enn 25% av den totale omsetningen til konsernet, sier adm. Direktør Kenneth Ragnvaldsen i Data Respons ASA. 

– De store trendene med økt automatisering, industriell digitalisering (også kalt Industri 4.0) og tingenes internett (IoT) gir gode vekstmuligheter for selskapet vårt. Vi har vært til stede i Tyskland i over 10 år og forventer sterk vekst i dette markedet fremover, fremholder han.