Planlegger høyeffekt ladenettverk i Europa - Elektronikknett
Forum_Allego

Planlegger høyeffekt ladenettverk i Europa

Fortum Charge & Drive har sammen med Allego startet et paneuropeisk prosjekt for et ladenettverk for elbiler i byområder og langs motorveier, basert på høyeffekt ladesystemer og smarte ladestasjoner. Planen er å ha det ferdig i 20 land innen 2025.

Prosjektet har fått navnet MEGA-E og er delfinansiert av EU. Det skal installeres 322 hurtigladere og 27 såkalt smarte ladestasjoner («hubs»). Allego skal rulle ut ladenettverket i sentraleuropa, mens finske Fortum tar ansvar for de nordiske landene. De regner med å starte i første halvdel av 2018 når finansieringen er i orden. Dessuten inviterer de investorer og lokale partnere til å delta i prosjektet.

Prosjektet starter i Belgia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Latvia, Litauen, Luxembourg, Nederland, Norge, Polen, Sverige og Storbritannia.

I følge Fortum Charge & Drive og Allego er de de første paneuropeiske leverandørene som skal gi en integrert tilnærming i byområder med et konsistent ladenettverk.

Kommentarer