På tide å oppdatere hvordan mønsterkort rengjøres - Elektronikknett
Mønsterkort

På tide å oppdatere hvordan mønsterkort rengjøres

– Testkravene for renhet eller ionisk forurensning som benyttes i dag er fra 70-tallet og oppfyller ikke dagens krav til mønsterkort, fordi disse består nå av mer avansert teknologi, sier Jan Pedersen, Elmatica AS.

jan_pedersen_elmatica Jan Pedersen, Elmatica.

Jan Pedersen leder IPC 6012-DA task group som skal se på denne delen av standarden. Han lover at når den kommende reviderte versjonen av IPC 6012-DA slippes i andre kvartal i år, er renhet en av momentene som skal sees nærmere på. Dette blir et resultat av diskusjoner de siste fem årene om å utvikle grenser for industrien relatert til kortets renhet.

Bedre utstyr og nye måter å teste renhet på er nylig utviklet. Så snart metodene er testet skikkelig, kan de bli implementert som krav i IPC 6012-DA, heter det.

Anbefaling, ikke krav
– Metodene har ikke fulgt teknologiutviklingen, både med hensyn til kortdesign og materialer. Et eksempel: Det finnes to testmetoder der grenseverdiene ofte diskuteres. Testene er ROSE-test og ion kromatografi. Viktigste løsemidler som benyttes i begge testser er en blanding av 75% 2-propanol og 25% rent, av-ionisert vann. Dette løsningsmiddelet har vært «standard» siden tidlig på 70-tallet – faktisk før jeg ble født. Når det er sagt, jobber industrien med å få metodene oppdatert og tilpasset dagens teknologi, sier Joe Russeau, adm. direktør i Precision Analytical Laboratory, Inc.

Arbeidsgruppen for 6012-DA vil kommunisere tett med IPC task group for renhet og fortsette å overvåke utvikling og fremskritt for metoder og testutstyr.

– Internt i gruppen har vi bestemt at metodene for testing er så lovende at vi vil implementere dem allerede i det reviderte «addendum», dog som en anbefaling, ikke krav, sier Jan Pedersen.

Må bort fra teknikker som er flere tiår gamle

Joe_Russeau Joe Russeau, Precision Analytical Laboratory, Inc..

Russeau mener at mens industrien går mot å redusere kortarealene og øke tettheten, vil utfordringene rundt rengjøring endre seg når det gjelder hvordan man tester og takler dette.

– Den største utfordringen, slik jeg ser det, er å bevege industrien bort fra gamle teknikker som har begrenset nytteverdi og utvikle mer nøyaktige metoder for å holde følge med teknologiutvikling og krav. All fokus på renhet og videre utvikling av metoder for å teste dette er et skritt i riktig retning, sier Russeau.

6012-DA task group skal møtes i februar for å diskutere de siste endringene før de reviderer tillegget fra april 2016. Revidert versjon forventes å slippes i andre kvartal 2018.

Kommentarer