Høyspent kondensator - Elektronikknett
DE1-series-MUR444

Høyspent kondensator

Den nye keramiske X1-kondensatoren fra Murata tåler 760 VAC og er tiltenkt høyspente industrielle anvendelser.

Murata lanserer i dag den nye DE1 Type RB serien med X1 keramiske sikkerhetskondensatorer.

Disse skal være egnet i høyspente industrielle applikasjoner, slik som 3-fase kraftforsyninger eller invertere som driver 3-fasemotorer, og serien tåler opp til 760 VAC (RMS) for X1 klasse.

DE1 er kompatibel med internasjonale standarder som IEC 60384-14, UL60384-14 og EN60384-14 for X1 / Y1 klasse kondensatorer som benyttes i EMI-dempekretser.

Med sine kompakte dimensjoner skal kondensatoren også kunne redusere det totale plassbehovet for applikasjonen. Den har også en høy maksimumtemperatur på 125 grader C, noe som gjør at den kan plasseres nær kilder for elektromagnetisk støy.

DE1-serien kan også benyttes som en Y1 klasse kondensator for kopling mellom en AC kraftleder og jord, her har den en spesifikasjon på 500 VAC (RMS).
Kondensatoren er tilgjengelig i standardverdier fra 10 pF til 4,700 pF, og har størrelse, avhengig av verdien, fra 6,0 til 14,0 mm ytre diameter.