Grønt lys for tysk giga-batterifabrikk - Elektronikknett
SMP Smart Size LIB Factory TerraE
Illustrasjon: M-W Group

Grønt lys for tysk giga-batterifabrikk

Fab4Lip heter prosjektet som starter i år og har fått støtte fra det tyske forsknings- og utdanningsdepartementet. Målet er en storskala seriproduksjon av Litium-Ion battericeller.

Et konsortium på 17 selskaper og forskningsinstitutter står bak Fab4Lib. De starter nå i januar med å utvikle prosesser for en storskalaproduksjon. Målet for prosjektet er å utforske løsninger som også omfatter verdikjeden til litium-ion-teknologier samt evaluere disse gjennom demonstratorer. TerraE Holding GmbH leder prosjektet, og skal bruke prosessforskningen til å bygge en storskalaproduksjon i egne fabrikker i nær fremtid. Prosjektet har et budsjett på 12,1 millioner Euro inkludert 5,5 millioner fra det tyske forsknings- og utdanningsdepartementet. Varigheten er 18 måneder.

I følge departementet er deres mål å legge til rette for produksjon av battericeller i Tyskland, noe som er spesielt viktig for bilprodusenter (av elbiler).

Prosjektpartnerne ønsker å knytte til seg eksperter i hele verdikjeden, fra råmaterialer til resirkulering.

Sluttproduktet skal bli en fabrikk med en årlig produksjonskapasitet  på 6 GWh.

Partnerne i prosjektet er: TerraE Holding GmbH, StreetScooter GmbH, BMZ Batterien-Montage-Zentrum GmbH, SGL, CARBON GmbH, Umicore AG & Co. KG, Custom Cells Itzehoe GmbH, Litarion GmbH, M+W Group GmbH, Manz AG, Siemens Aktiengesellschaft, ThyssenKrupp System Engineering GmbH, MEET Batterieforschungszentrum der WWU Münster, Chair of Production Engineering of EMobility Components (PEM) of Rheinisch-Westfälische, Technische Hochschule Aachen (RWTH), Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW), Öko-Institut, Institut für angewandte Ökologie e.V. samt de assosierte partnerne Solvay Fluor GmbH og Leclanché GmbH.

Kommentarer