Data Respons melder om rekordår - Elektronikknett
Kenneth Ragnvaldsen, Data Respons ASA
Kenneth Ragnvalsen, CEO i Data Respons ASA, melder om rekorder i både fjerde kvartal og for året 2017.

Data Respons melder om rekordår

Data Respons kan vise til en kvartalsvekst på 17 prosent og 19 prosent for året. Det var først og fremst internasjonal vekst som bidro til rekordomsetning i både kvartal og år.

– Den sterke internasjonale veksten bidro til rekordomsetning i kvartalet og for året som helhet. De siste oppkjøpene i Tyskland kombinert med økende fokus på programvare gir dessuten høyere marginer for konsernet, sier Kenneth Ragnvaldsen, CEO i Data Respons ASA.

Konsernets driftsinntekter for fjerde kvartal ble 353,5 millioner kroner (301,6 i fjor), en vekst på 17 prosent. EBITDA ble 31,1 millioner (25,5). EBIT var 27,7 millioner kroner (22,6). Kontantstrøm fra drift ble 35,7 kroner (46,5), og ordreinngangen for perioden var 410 millioner kroner (334).

For året ble konsernets driftsinntekter 1 241,8 millioner kroner (1 039,6), en vekst på 19 prosent. EBITDA ble 102,5 millioner (74,4). EBIT var 90,1 millioner (68,4) og kontantstrøm fra drift ble 78,3 millioner kroner (79,4). Ordreinngangen for perioden var 1 325 millioner kroner (1 129). Konsernets ordrereserve ved utgangen av fjerde kvartal var 794 millioner (781).

– Segmentet R&D Services fortsetter den sterke utviklingen med en vekst på 30 prosent for 2017, hvorav 8 prosent er organisk. Spesielt i den internasjonale delen har vi hatt god tilgang på oppdrag og innovative prosjekter, noe som ga god utnyttelsesgrad og en rekordhøy EBIT. Vårt kompetansespekter og erfaring passer veldig bra i forhold til de store teknologitrendene som preger samfunnet vårt. Akkurat nå er vi involvert i over 100 spennende utviklingsprosjekter som spenner fra oppkoblede og selvkjørende kjøretøy til fremtidens smarte og mer robotiserte fabrikker. Dette gjør selskapet attraktivt for våre kunder, partnere og dyktige ingeniører, sier Ragnvaldsen.

I segmentet Solutions blir programvare-fokuset stadig viktigere, drevet av at alt blir «smartere». Utviklingen av disse løsningene krever mer kompetanse fra flere disipliner og muliggjør et høyrere verdibidrag for spesialistselskaper som oss. Denne utviklingen i kombinasjon med god kostnadsdisiplin gir forbedret lønnsomhet i kvartalet og året som helhet, fortsetter Ragnvaldsen.

Sverige befester sin posisjon som vårt største geografiske marked med en andel på 48 prosent av inntektene, men det er i Tyskland vi vokser mest. I tillegg til god organisk utvikling i kvartalet ble programvarespesialisten EPOS CAT kjøpt i desember 2017. Med denne transaksjonen fortsetter vi å styrke vår tilstedeværelse i Tyskland, det største markedet i Europa. EPOS CAT er en anerkjent leverandør av spesialisttjenester til bilindustrien, et viktig og økende markedssegment i Data Respons. I Tyskland er vi dessuten involvert i smarte hjemkonsepter, moderniseringen av programvareplattformer innen banksektoren og mange spennende prosjekter innenfor IoT, sier Kenneth Ragnvaldsen, konsernsjef i Data Respons.

– Teknologitrendene, som innebærer en mer datadrevet verden og gjør at stadig mer blir oppkoblet og digitalisert, kommer bare til å fortsette å modnes i alle industrier. For våre kunder, fra de etablerte industribedriftene til de helt nystartede selskapene, øker fokuset på nyutvikling og oppgradering av deres produkter, plattformer og systemløsninger. Gode markedsforhold, stor aktivitet og solid ordrereserve gir derfor et godt utgangspunkt for fortsatt god utvikling fremover, avslutter Ragnvaldsen.

Kommentarer