Take-off for trådløst gjerde - Elektronikknett
Nofence
Foto: Nofence AS

Take-off for trådløst gjerde

– 2017 har vært litt av et år, som ble avsluttet med et stort gjennombrudd - Nofence er endelig et lovlig produkt, skriver selskapet på sin facebookside.

Nofence AS regner med at 2018 blir minst like spennende, ettersom de startet ordinært salg i januar.

Gjennom de siste månedene har selskapet hatt en rekke pilotkunder som har testet det nye produktet, som skal gjøre det mulig å holde husdyr innenfor en ”usynlig” inngjerding. – Vi må sende en stor takk til alle våre 120 pilotkunder rundt i hele Norge for at dere tålmodig har bidratt til at vi har greid å komme dit vi er, skriver selskapet.

Nofence er et system for virtuell inngjerding av beitedyr som skal gjøre det enkelt å gi dyrene tilgang til gode og varierte beiter. Systemet består av en app og en solcelledrevet klave som kommuniserer over mobilnettet. Klaven inneholder GPS-teknologi som gir posisjonsdata. Dersom noe uforutsett oppstår blir eieren varslet av telefonen.

Nofence skal på denne måten gjøre det mulig å føre tilsyn med dyrene, samtidig som man mer effektivt skal kunne utnytte utmark for mat til dyrene. 

I appen kan du tegne opp det virtuelle gjerdet som beitet kan ligge innenfor. 

Så lenge for eksempel geitene holder seg innenfor nofencegrensen så vil de ikke merke noen ting. Hvis geita går ut i varslingsfeltet gir klaven fra seg vibrasjon og pipelyder i en økende toneskala som varsel om strømstøt. Støtet tilsvarer ca. 1-2 % av den maksimale strømstøtenergien i tradisjonelle strømgjerder, med en varighet på et halvt sekund. Dyra lærer sammenhengen mellom lydvarsling og strømstøt og snur for å skru av lyden og unngå dette ubehaget.

Klavene er i utgangspunktet selvforsynt med strøm fra solcellene gjennom beitesesongen, men har mulighet for lading eller batteribytte hvis det skulle bli nødvendig.

Hvis dyra oppholder seg i fjøs med metalltak så vil det medføre GPS-skygge som vil bidra til høyt batteriforbruk. Derfor har selskapet utviklet Nofence Beacon, en Bluetooth-enhet som plasseres i fjøset og automatisk skrur av klavene når dyret er hjemme i fjøset.

Se også video: