Oppdateres med støtte for MQTT - Elektronikknett
ADAM-6000

Oppdateres med støtte for MQTT

KGS Systemer AS melder at de industrielle I/O-modulene ADAM-6000/6200 nå støtter MQTT (Message Queue Telemetry Transport).

MQTT er en lett publiserings-/abonneringsprotokoll som brukes på toppen av TCP/IP.

mqtt MQTT prinsippskisse.

Protokollen bruker en «megler» som mellomtjener for å sende meldinger mellom avsendere som publiserer dem og mottakere som er interessert i disse meldingene. Samme klient kan både publisere og abonnere på meldinger.

MQTT er en av de mest brukte protokollene for IoT, og kommer med en helt ny måte å tenke på når det gjelder industriell kommunikasjon, heter det i en pressemelding.

Protokollen er utformet for å gi lav forsinkelse med sikret melding via skjøre nettverk og effektiv distribusjon til en eller flere mottakere. Fokuset er på å minimere mengden av data som overføres og lavt strømforbruk. Dette vil også gi en stor besparelse ved overføring av data over 3g/4g.

Protokollen har også en innebygget "Quality of Service" med forskjellige nivåer. Noe som vil si at data blir overført selv om nettverket går ned for en tid. Mottakere vil også kunne få beskjed hvis modulen mister forbindelsen. Dette gjør den effektiv i områder der det er dårlig dekning/forbindelse.

Alle i ADAM-6000 serien med revisjon D kommer ferdig med MQTT-støtte, mens moduler med revisjon CE kan oppgraderes med ny fastvare. Hele ADAM-6200 serien kan oppgraderes.

Kommentarer