Omorganiserer og reduserer teknologidivisjonen - Elektronikknett
Berit_Svendsen_telenor_norge
Berit Svendsen, leder for Telenor Norge, omorganiserer teknologidivisjonen for å møte en skarpere konkurranse.

Omorganiserer og reduserer teknologidivisjonen

Telenor omorganiserer deler av teknologidivisjonen i Telenor Norge. Endringene iverksettes for å sikre en fortsatt sterk teknologi- og tjenesteutvikling. Men det krever å endre måten de jobber på og redusere kostnader.

− Telenor skal lede an i det digitale skiftet i en tøff konkurransesituasjon. Det gjør at vi må endre måten vi jobber på og redusere kostnader, sier Berit Svendsen, leder for Telenor Norge, i en pessemelding.

Reduserer
Omorganiseringen innebærer en bemanningsreduksjon på 115 årsverk i teknologidivisjonen i Telenor Norge, som totalt har i overkant av 900 ansatte.

Endringene i teknologidivisjonen ble kunngjort på enhetsmøter internt i går. De største strukturelle endringene skjer innen IT.

Krevende
− Det er krevende å gjøre endringer som medfører at gode kollegaer mister jobben. Vår viktigste prioritering nå er å ivareta medarbeidere som står i en krevende omorganisering, samt sørge for en god prosess for de som blir berørt, sier Svendsen.

En del av bemanningsreduksjonen vil kunne løses med naturlig avgang, mens øvrige vil få tilbud om sluttavtale med omstillingsbistand.

Skal gi økt produktivitet
Ny strømlinjeformet IT-organisasjon og innføring av nye arbeidsformer skal gi økt produktivitet. IT skal fortsatt være en av de viktigste driverne for å lede an den raske teknologiutviklingen vi nå står ovenfor.

Den nye organisasjonen skal være på plass 1. april.

Kommentarer