Knallår for Kitron - Elektronikknett
Peter_Nilsson_Kitron
Konsernsjef Peter Nilsson kan se seg fornøyd med siste kvartal og året som gikk. (Arkivfoto)

Knallår for Kitron

Kitron melder i dag om bedre omsetning, ordrebeholdning og lønnsomhet for fjerde kvartal og året 2017. Kvartalet endte med en omsetningsvekst på 17 prosent og året økte med 16 prosent. Driftsresultatene var også sterke.

– Vi avsluttet 2017 med en positiv trend i fjerde kvartal. Sterk vekst, forbedret lønnsomhet og forbedret kapitaløkonomi indikerer at vi er på vei til å nå våre strategiske mål. Det er spesielt gledelig at forbedringene fortsetter selv om komponenttilgjengelighet har vært en utfordring for bransjen i 2017. Dette demonstrerer betydningen av Kitrons sterke forsyningskjede, sier Peter Nilsson, konsernsjef i Kitron i en pressemelding fredag.

Høy ordreinngang og ordrereserve
Kitrons driftsinntekter i fjerde kvartal utgjorde 668 millioner kroner, sammenlignet med 570 millioner i samme kvartal året før, en økning på 17 prosent. Justert for valutaeffekter var økningen 12,5 prosent. Veksten fra samme kvartal forrige år var spesielt sterk i markedssektoren Industri. Forsvar/Luftfart hadde også solid vekst. Ordrereserven endte på 1.036 millioner kroner, en økning på 28 prosent sammenlignet med året før. Ordreinngangen i kvartalet var 941 millioner kroner.

Lønnsomt
Driftsresultatet (EBIT) var 43,1 millioner kroner, mot 34,1 millioner i fjor, en økning på 26 prosent. Lønnsomheten uttrykt som EBIT-margin ble 6,5 prosent, mot 6,0 prosent i fjerde kvartal 2016. Driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) var 56,9 millioner kroner, en økning på 24 prosent sammenlignet med fjoråret. Resultat etter skatt ble 29,6 millioner kroner, en økning fra 25,4 millioner. Dette tilsvarer et resultat per aksje på 17 øre, sammenlignet med 14 øre i fjor.

Økt utbytte
Driftsinntekter for hele året var 2 437 millioner kroner, noe som tilsvarer en samlet omsetningsvekst på 16 prosent for året. Justert for valutaeffekter var veksten 17 prosent. Driftsresultatet for året var 148,7 millioner kroner, sammenlignet med 117,8 millioner i 2016, noe som resulterte i en driftsmargin på 6,1 prosent, opp fra 5,6 prosent i 2016. Resultat etter skatt var 99,0 millioner kroner, en økning fra 74,6 millioner, noe som tilsvarer et resultat per aksje på 57 øre, sammenlignet med 43 øre i 2016.

Styret foreslår et ordinært utbytte på 35 øre per aksje og et ekstraordinært utbytte på 20 øre per aksje for 2017. I fjor var utbyttet 25 øre. Begrunnelsen for det ekstraordinære utbyttet er den klart forbedrede frie kontantstrømmen i 2017.

Utfordrende komponenttilgang
Mangel på elektroniske komponenter har gjort 2017 til et utfordrende år for mange selskaper innen kontraktsproduksjon av elektronikk. Hittil har Kitrons systematiske tilnærming kombinert med selskapets partnerprogram forhindret alvorlige leveranseproblemer, heter det. Kitron har også vært i stand til å ta markedsandeler der selskapet var en alternativ leverandør og konkurrentene ikke har klart å sikre seg leveranser. Mangler og rasjoneringer forventes å fortsette i 2018 og første halvår 2019. Likevel planlegger Kitron å redusere materialkostnadene, slik det også har vært gjort de siste tre årene.

Utsikter
For 2018 venter Kitron at driftsinntektene vil øke til mellom 2.500 og 2.700 millioner kroner. Driftsmarginen (EBIT) ventes å være mellom 6,1 og 6,5 prosent. Veksten drives primært av økt etterspørsel innen sektorene Industri og Energi. Lønnsomheten drives av tiltak for reduserte kostnader og forbedret effektivitet.

Kommentarer