Etablerer seg i USA - Elektronikknett
IKM_instrutek_USA
IKM Instrutek etablerer seg i USA for å møte etterspørsel fra aktører innen drilling og offshore/tug.

Etablerer seg i USA

IKM Instrutek og avdeling for tilstandsbasert vedlikehold etablerer seg i USA. Årsaken er for å kunne tilby kundetilpassede løsninger for å optimalisere drift og vedlikehold av roterende maskineri på best mulig måte.

IKM Instrutek har nå etablert et eget datterselskap i Mandeville, USA for å vise lokal tilstedeværelse overfor noen av de største aktørene innen drilling og offshore/tug rederiene. Selskapet heter IKM Instrutek US LLC.

Selskapet har i flere år jobbet med kunder, klasseselskaper samt utstyrsprodusenter for å bygge opp et komplett sortiment og system med produkter innen tilstandskontroll. I tillegg har de over flere år bygd opp en profesjonell avdeling som jobber målrettet med tilstandskontroll, de fleste med ISO Cat II og III sertifisering som vibrasjonsanalytikere.

Asbjørn_Bjerke_Rønneberg Asbjørn B. Rønneberg skal lede USA-kontoret. (Foto: Privat/LinkedIn)

Gjennom de siste årene har kundeporteføljen vokst, og mye av dette har skjedd til redere og verft i USA. Derfor har selskapet også stadig fått uttrykt ønske om å etablerer seg lokalt.

Asbjørn B. Rønneberg får ansvaret for etableringen og vil lede kontoret i USA hvor en strategisk målsetting er å utvide ytterligere med mannskap med erfaring innen tilstandskontroll med ISO CAT II sertifisering.

– Først og fremst kommer vi nærmere de største aktørene innen drilling og offshore/tug rederier som er i markedet. Her vil fokuset fremover være å videreutvikle eksisterende samarbeid, men også etablere nye relasjoner da mange av disse potensielle kundene er sentrert rundt US Gulf, sier salgsdirektør Rune Hassum. Responsen vi har fått fra markedet etter at vi etablerte oss i USA har utelukkende vært positivt og vi er allerede i kontakt med selskaper som vi tidligere ikke har vært i nærheten av å snakke med og det er de som har tatt kontakt med oss, sier Hassum.

Kommentarer