To brudd samtidig - Elektronikknett
Telenor_arbeidsbåt
Et omfattende arbeid lå bak skjøtingen av sjøkabelen. Her er arbeidsbåten i ferd med å bli låret.

To brudd samtidig

To brudd samtidig i nettet var årsaken til feilsituasjonen i Finnmark i november. Telenor erkjenner ansvaret for å unngå slike hendelser, og vil gjennomgå rutinene for å forhindre en lignende situasjon.

Telenor leverte mandag en omfattende rapport til Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (NKOM) i forbindelse med kabelbruddet og feilsituasjonen i Finnmark 28. og 30. november.

Årsaken til utfallet var to brudd i region-nettet samtidig. Sjøkabelbruddet oppsto mellom Hammerfest og Gjesvær 28. november kl. 20.00.

kartskisse Kartskissen viser området som ble berørt av de to feilene.

Den andre feilen oppsto i forbindelse med planlagt arbeid med å styrke infrastrukturen i Finnmark. Det ble i forbindelse med dette arbeidet utført en feilkobling som medførte brudd fra Vadsø mot Vardø. Grunnet sjøkabelbruddet lenger vest, ble konsekvensen nå et dobbeltbrudd mellom Gjesvær og Vardø. Dobbeltbruddet varte i drøye fem timer, før feilen i Vadsø ble rettet.

Arbeidet var ikke meldt inn i henhold til Telenors prosedyrer. Det var derfor ikke inkludert i risikovurderingene som ble gjort rundt sjøkabel-bruddet og sårbarheten som var kjent på dette tidspunktet.

Gjennomgår rutiner
I følge Telenor har de en veletablert prosess for å sikre kvalitet og redusere risiko under arbeid på infrastrukturen. Prosessen innebærer at det skal registreres hver gang det skal utføres arbeid på Telenors nettelementer. Dette er formidlet til alle som utfører oppdrag i Telenors nett.

– Telenor vil på nytt gjennomgå regler og rutiner for arbeid i nettet for ytterligere forsøke å begrense muligheter for feiltolkning, sier Bjørn Ivar Moen, fungerende leder i Telenor Norge.

Telenor vil blant annet sikre at prosessen og rutiner for planlagt arbeid i nettet blir fulgt.

– Hvis planlagt arbeid i Vadsø hadde vært registrert i henhold til gjeldende prosedyre ville arbeidet blitt stoppet, eventuelt feilen rettet i løpet av meget kort tid, understreker Moen.

Telenor jobber kontinuerlig med å forbedre infrastrukturen i Finnmark. Arbeidet som pågår vil begrense konsekvens av dobbeltfeil og redusere risiko for at dette oppstår.

Tidslinje
28.11 20.00
Brudd oppstår mellom Måsøy og Gjesvær.

29.11 13.09
Brudd identifisert i sjøen 6 km utenfor Gjesvær.

29.11 16.40
Basestasjon Gjesvær får reservestrøm. Mobiltjenesten Gjesvær gjenopprettet.

30.11 15.15
Nytt brudd oppstår i Vadsø.Det er nå dobbeltbrudd i området mellomHammerfest og Vadsø. Mobildekning og bredbånd er nede i Gamvik, Vardø, Berlevåg og Båtsfjord. Det meste av området er uten telekommunikasjon.

30.11 20.30
Montør gjenopprettet feilkobling i Vadsø. Feilen i Vadsø rettet.

09.12 12.00
Arbeidet med å skjøte sjøkabel påbegynt.

10.12 06.00
Feilen på sjøkabel rettet.

 

Kommentarer