Optimaliserer produksjon med RFID - Elektronikknett
Gilje-inspirasjon-719x495

Optimaliserer produksjon med RFID

APX systems leverer RFID-løsning til Gilje for å oppnå flytproduksjon, som ledd i arbeidet mot Industri 4.0 funksjonalitet.

Gilje produserer vinduer og dører. I deres program, Horizon 2021, inngår det optimalisering og flytproduksjon med nyinnkjøpte maskiner. – Skal man oppnå Industri 4.0, må man benytte programvare som gir flyt og kan integreres, sier Karl Inge Lygre, IT-sjef i Gilje.

– Sammen med APX systems, som leverer programvare samt maskinvare for merking og avlesning før ulike stasjoner, får vi nå til flytproduksjon, og med enda høyere produktkvalitet.

Ved hjelp av RFID på ulike stykker/biter kan man for eksempel male over etiketten, men den er fortsatt lesbar.

RFID-brikken festes automatisk på biter og når biten nærmer seg en stasjon, vil innholdet i brikken bli lest av og maskiner vil stille seg om automatisk.

– Det er programvaren portalRFID, som skal sørge for flyten. Dette er en programvare som vi har installert hos flere bedrifter, forteller daglig leder i APX systems, Jan Erik Evanger.