Kraftig europavekst for Mouser - Elektronikknett
mouser-texas

Kraftig europavekst for Mouser

Elektronikkdistributøren Mouser sier nå at ved utgangen av 2018 regner de med å ha oppnådd en vekst på nesten 50 prosent i Europa, og en kundeøkning på over 18 prosent.

– Selvfølgelig har 2018 vært eksepsjonell, med lange ledetider og allokering, massiv etterspørsel fra nye sektorer som automotive og Big Data/IoT og leverandørportefølje-rasjonalisering som et kumulativt resultat av aggressive fusjoner og oppkjøpsaktivitet over flere år. Men våre tall i hele Europa har vært fantastisk: Det britiske salget øker med 43,6 prosent med en kundeøkning på 11 prosent, og i Tyskland er det en massiv 51,4 prosent salgsvekst med 14,2 prosent økning i antall kunder. Frankrike er opp 43,2 prosent og Italia opp 47,2 prosent med kundevekststall på henholdsvis 13,6 og 12,3 prosent, sier Mousers europeiske markedssjef, Graham Maggs.

graham_maggs_mouser Graham Maggs, Mouser.

– Vår suksess, tror vi, skyldes vår fokus på designingeniøren. En stadig mer oppkoblet verden betyr at mangfoldet av applikasjoner som er avhengige av elektronikk-komponenter, er enormt. Utrullingen av 5G, smarte byer og autonome kjøretøy gir store muligheter, men krever også at designere må sikre at deres spesielle implementering av disse og mange andre teknologier har en fordel over konkurrerende løsninger. Det krever at designere skal kunne få tilgang til nye komponenter så tidlig som mulig i designsyklusen, og også å kunne bruke de nødvendige designverktøyene og utviklingssettene. Å levere nye produkter og designverktøy som kreves for å bruke dem, er en rolle som Mouser oppfyller, legger han til.

For å understøtte dette, annonserte Mouser ytterligere utvidelser av sitt globale hovedkontor og distribusjonsenter i Texas, først og fremst for å øke beholdningene som trengs for å støtte veksten de nå opplever.

Mouser er overbevist om at til tross for internasjonal usikkerhet rundt Brexit og videre uro i Europa, aggressiv handelspolitikk, tarifforhandlinger og andre globale konflikter, vil veksten i 2019 fortsette, både for industrien og også spesielt for Mouser. – Internasjonale saker er utvilsomt forvirrende og komplekse, men handel vil finne en måte å overvinne på, konkluderer Maggs. – Mouser opererer i 220 land eller territorier globalt, så vi er godt vant til takster, skatter og forskrifter. Vår store fordel er vår aksjeposisjon, og jeg er sikker på at vi vil møte utfordringene som 2019 vil gi.

Kommentarer