Intel vil produsere mer - Elektronikknett
Intel_manufacturing
Intel ønsker å øke kapasiteten samtidig som de endrer markedsfokus. Foto: Intel.

Intel vil produsere mer

Intel har begynt å planlegge for flerårig produksjonsekspansjon på sine store skive-fabrikker i Irland, Israel og Oregon.

I følge Ann Kelleher, daglig leder for produksjon og drift, blir flyttingen en del av en endring fra et PC-sentrisk til et datasentrisk selskap. Som et resultat av dette vil Intel forfølge et årlig tilgjengelig brikkemarked på 300 milliarder dollar og produsere et større mangfold av produkter i høyere volumer og for et bredere antall kunder.

Kelleher sa ikke hvor mye Intel har tenkt å bruke på hvert sted eller over hvilken tidsperiode.

– I år økte vi våre prognoser for investeringer for å utvide vår produksjonskapasitet på 14nm for å øke tilbudet. Vi har også gjort gode fremskritt på den tidligere annonserte tidsplanen for Fab 42-anlegg i Arizona, og vi bestemte oss for å lokalisere utvikling av en ny generasjon lagrings- og minneteknologi ved vår fabrikk i New Mexico. Når vi ser fremover, er vi nå i en tidlig planleggingsfase for produksjonutvidelse i Oregon, Irland og Israel, med flere års byggevirksomhet som forventes å begynne i 2019, sier Kelleher i en artikkel på selskapets nettside.

Produksjonstiltaket ser ut til å være delvis gjort for å takle mangelen på produksjonskapasitet som skjedde i 2018. Intel forklarer det med uventet etterspørsel, men også delvis forverret av at Intel var trege med å få i gang sin 10nm produksjonsprosess. I løpet av få år har Intel gått fra ledende produsent til en tilhenger bak TSMC og Samsung.

– Å ha ekstra fabbrikkapasitet vil hjelpe oss med å reagere raskere på oppganger i markedet og gjøre oss i stand til å redusere vår tid til å håndtere økte leveranser med opptil rundt 60 prosent, sier Kelleher.

Kelleher legger til at Intel ville fortsette å gjøre selektiv bruk av fabrikker og påpeker at dette er fornuftig siden de begynner å produsere et større mangfold av produkter.

Kommentarer