5G hybrid – en innendørs radioløsning - Elektronikknett
nokia-chinamobile

5G hybrid – en innendørs radioløsning

Nokia og China Mobile Research Institute har lansert industriens første hybride innendørsradio med plasseringstjenester for å takle 5G-tilkobling i store bygninger som forretningssentre og kjøpesentre. Ett av formålene er å senke operatørens installasjonskostnader.

Forskning utført av Kinas industri- og informasjonsteknologi (MIIT) viser at 70 prosent av alle 5G-baserte forretningsapplikasjoner vil foregå innendørs, og såkalte «høyverdikunder» vil sannsynligvis tilbringe 80 prosent av arbeidstiden i et innemiljø. Derfor har innendørs dekning blitt et nøkkelområde for operatørene til å utvikle nye 5G-tjenester. China Mobile har lenge benyttet distribuerte tilgangssystemer (DAS) for 4G innendørs dekning og ønsket en løsning som ville tilfredsstille kravene til 5G, samtidig som kostnadene reduseres da det også introduserer nye tjenester.

Nokia og China Mobile utviklet i fellesskap det første 5G-lavkost hybrid distribuert innendørs system for å møte disse utfordringene. Dekningssystemet bruker Nokia 5G Pico RRH-system sammen med passive DAS-antenner og lavenergi Bluetooth-teknologi. Med færre aktive elementer å installere i forhold til Pico-systemer, reduserer løsningen kostnader til et nivå som er sammenlignbart med tradisjonelle passive, bare DAS-systemer, samtidig som de gir større kapasitet.

Evnen til å utnytte både aktive og passive innendørs distribusjonsteknologier gjør det mulig å levere intelligente operasjoner og vedlikeholdstjenester, noe som gjør det enklere å overvåke, finne og korrigere eventuelle frakoblede elementer. De nye tjenestene inkluderer dekningsanalyse, innendørs posisjonering, trafikkanalyse, enkel utvidelse og fleksibel skalerbarhet. I et kjøpesenter kan lokasjonstjenestene aktivere funksjoner som ekstern sikkerhetsovervåking og muligheten til å sende kundes informasjon om travle steder for å unngå overbelastning. I tillegg vil integrasjonen av tredjepartstjenester som geofencing og hot-spot-identifikasjon gjøre det mulig for forhandlere å sende kuponger og lagre informasjon til kunder i et kjøpesenter som har valgt tjenesten.

Nokia og China Mobile Research Institute viser systemet på den 6. China Mobile Global Partners Conference fra 6. til 8. desember. I løpet av 2019 planlegger selskapene å gjennomføre en interaktiv live-demo som vil vise hvordan overvåkingsfunksjonene til løsningen kan brukes til mer effektiv drift.

Kommentarer