Vekst – men skjær i sjøen - Elektronikknett
DMASS2010Q1_front

Vekst – men skjær i sjøen

Ifølge halvlederindustriens organisasjon DMASS vokste det europeiske distribusjonsmarkedet for halvledere med 5,7 % i andre kvartal 2018, i forhold til samme periode siste år.

Men mange faktorer, som massiv mangel på kondensatorer og andre komponenter virker inn på utviklingen i markedet.

Halvledersalget har fortsatt å vokse sakte, men sikkert utover året. Til tross for, eller på grunn av, alvorlige allokeringsproblemer innen mange nøkkelteknologier og produkter, vokste markedet ifølge DMASS Ltd., "bare" med 5,7% i 2. kvartal 2018, til 2,32 milliarder Euro.  

Georg Steinberger DMASS Georg Steinberger, DMASS.

– Uten tvil et rekordkvartal, men i disse tider med allokering ville man kanskje ha forventet noe mer dynamikk i markedet, sier styreformann i DMASS, Georg Steinberger, i en kommentar. – Det er et paradoks, men det virker som at den massive og vedvarende mangelen på kondensatorer begynner å begrense vekstpotensialet for halvledere, etter hvert som kunder ikke ønsker å bygge opp lagere som ikke kan settes i produksjon. Det virker også som om veksten hovedsakelig drives av pris, fremfor volum, sier han. 

Regionmessig er de klare vekstvinnerne lavkostproduserende regioner og –land, med unntak av Østerrike og Benelux. Mens Storbritannia og Frankrike hadde vekst omkring gjennomsnittet, endte Italia nær tosifret vekst. Etter et solid første kvartal vokste Tyskland bare rundt 2% i 2. kvartal.  De nordiske landene vokste gjennomsnittlig 8,1%, hvilket er godt over gjennomsnittet, men fortsatt langt etter Øst-Europa, som fosser videre med 14,4% vekst.

 

Det nordiske markedet er for øvrig verdt omkring 200 millioner euro i 2. kvartal.