Stopper transienter på 150 volt - Elektronikknett
LTC7862 150V

Stopper transienter på 150 volt

En ny, høyeffektiv N-kanal overspennings-stopper skal gi beskyttelse mot transienter på hele 150V. 

Analog Devices  lanserer en ny komponent fra “Power by Linear” utvalget, LTC7862 – en høyeffektiv svitsjet overspenningsbeskyttelse, som kan stoppe både høye spenninger og strømmer.

LTC7862 Photo Overspennings-stopper.

Komponenten driver et N-kanal effekt-MOSFET trinn. Under normal drift vil LTC7862 videresende inngangsspenningen til utgangen, med minimalt ledningstap. Når en overspenning oppstår på inngangen begynner LTC7862 å svitsje som en høyeffektiv DC/DC-regulator, og beskytter komponentene på utgangen ved å begrense utgangsspenning og -strøm.

Forsyningsspenningene kan øke raskt dersom laststrømmen plutselig endres i lange, induktive kraftbusser. Denne situasjonen oppstår ofte i kjøretøyapplikasjoner, fra energien som lagres i vekselstrømgeneratorens induktans, noe som kan forårsake en høy og forlenget overspenning under en lastdumping.

I en lineær overspenningsstopper er effektkapasiteten bestemt av størrelsen på pass-MOSFETen, mens i en svitsjet overspenningsstopper er effektkapasiteten bestemt av omformereffektiviteten. På grunn av sitt lave effekttap, skal en svitsjet overspenningsstopper kunne operere gjennom mer langvarige overspenninger og med høyere utgangsspenninger enn en lineær løsning, hevder Analog Devices.

Inngangsspenningsområdet er oppgitt til 4V - 140V, maks 150V.