Skal bygge nasjonalt kraftsenter for kunstig intelligens - Elektronikknett
AI-lab-Telenor
Illustrasjonsfoto: Telenor.

Skal bygge nasjonalt kraftsenter for kunstig intelligens

Noen av Norges ledende selskaper går nå sammen i Norwegian Open AI Lab for å bygge et nasjonalt kraftsenter for kunstig intelligens. Målet er å øke kvaliteten og kapasiteten på forskning, utdanning og innovasjon innen fagfeltet. Det nasjonale senteret er en utvidelse av den tidligere Telenor-NTNU AI-Lab ved NTNU i Trondheim.

For å styrke den nasjonale innsatsen på kunstig intelligens inviterer Telenor, NTNU og SINTEF norsk næringsliv og forskning inn som partnere i Norwegian Open AI Lab. I første omgang vil DNB, DNV GL, Equinor og Kongsberg Gruppen inngå som partnere.

En kraftsamling på kunstig intelligens er sentral for at Norge skal kunne konkurrere i det globale markedet. Gjennom utvidelsen av samarbeidet ved AI-laben underbygger vi tradisjonen vi har for samarbeid mellom næringsliv og akademia her i landet, heter det.

Norwegian Open AI Lab er en utvidelse av den tidligere Telenor-NTNU AI-Lab ved NTNU i Trondheim. Dette initiativet bygger videre på en flerårig satsing på forskning og innovasjon innen kunstig intelligens/maskinlæring og stordata. Senteret vil samarbeide bredt med sentrale forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt, og har som målsetting å bli et nasjonalt senter for forskning og utvikling av kunstig intelligens med internasjonal anerkjennelse.

Norwegian Open AI Lab skal ikke bare gi undervisning i og drive verdensledende forskning på kunstig intelligens og analyse av stordata. Laboratoriet skal også utvikle ny teknologi og nye tjenester innenfor de samme områdene. Partnerne i Norwegian Open AI Lab bidrar med midler, kompetanse og data, og vil dermed styrke samarbeidet på tvers av industrisektorer. Felles for alle partnerne er at de allerede bidrar med betydelige ressurser til forskning innen kunstig intelligens og stordata ved NTNU.

Norwegian Open AI Lab ble presentert i et eget arrangement under Arendalsuka i går.

Kommentarer