Siemens restrukturerer for å følge med i tiden - Elektronikknett
Siemens_hq

Siemens restrukturerer for å følge med i tiden

Siemens har restrukturert virksomheten i tre driftsselskaper og skilt ut joint venture-operasjoner for å kapitalisere på veksten innen smart byinfrastruktur og kraft.

De tre nye operasjonene vil dekke gass og kraft, inkludert batterisystemer, distribuert energistyring og lading av elektrisk kjøretøy, sammen med Smart Infrastructure og Digital Industries, som inkluderer EDA-verktøyleverandørene Mentor Graphics og Solido. Disse tre selskapene vil da bestå av Building Technologies Division (BT), Energy Management Division (EM), Power and Gas Division (PG), Digital Factory Division (DF) og store deler av divisjonene Process Industries og Drives Division (PD) . De regionale strukturene vil også bli omorganisert.

Endringen følger oppkjøpet av mendix til 600 millioner dollar, som blir hjertet i en IoT infrastrukturdivisjon innenfor Digital Industries.

Forretningsenheten IoT Integration Services vil være basert på MIndSphere skyteknologi sammen med kunstig intelligens og cybersikkerhet, og Siemens planlegger å tilby rådgivning, design, prototyping og implementeringstjenester. Frem til 2025 forventes markedet for IoT-integrasjonstjenester å oppnå en vekst på ti til femten prosent, og Siemens planlegger å ansette om lag 10.000 ansatte i dette området innen 2025.

Joint Venture-virksomheten består av Siemens Healthineers, Siemens Gamesa Renewable Energy og det planlagte selskapet Siemens Alstom.

Dette kommer mot slutten av selskapets Vision 2020+-strategi, og er ment å gi hver av operasjonene mer selvstendighet og øke selskapets omsetning og fortjeneste med minst 2 prosent i året. Finans- og eiendomsforetakene blir samlet i et eget serviceselskap, mens FoU vil forbli hos Siemens Corporate Technology.

Vision 2020-programmet, lansert i 2014, er i stor grad fullført. – Vi har jobbet veldig hardt de siste fire årene. I dag er nesten alle våre virksomheter betydelig mer lønnsomme, kundetilfredsheten er rekordhøyd, og vår digitale fabrikk er markedsleder innen industriell digitalisering, sier Joe Kaeser, CEO i Siemens.
– Hastigheten og kraften i globale endringer øker, og det er vår forpliktelse til å forutse dem. Vi er overbevist om at dette er riktig tidspunkt til å skape en bærekraftig fremtid. Ved å videreutvikle strategien bygger vi neste generasjons Siemens .

– Det vil ikke være de største selskapene som overlever, men de mest tilpasningsdyktige. Derfor vil vi utdype forståelsen av eierskapskulturen og gi våre bedrifter betydelig mer entreprenøransvar enn tidligere, legger han til.

Den nye strukturen trer i kraft ved inngangen til det nye regnskapsåret 1. oktober 2018. Implementeringen forventes å være ferdig innen 31. mars 2019.

Kommentarer