RFbeam Microwave til Arrow - Elektronikknett
Arrow_RFbeam

RFbeam Microwave til Arrow

Arrow Electronics har signert en avtale med RFbeam Microwave som gjelder for Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA). RFbeams leverer mikrobølgesensorer, eller planare radarsensorer.

Med den nye avtalen sier Arrow at de utvider porteføljen og leveranser innen smarthus og smart by-applikasjoner. I tillegg får Arrow utvidet sin SoM-portefølje (System on Module) med en ny løsning; Radar SoM basert på RFbeams radarmoduler.

RFbeam er basert i St Gallen, Sveits, og utvikler kortholds mikrobølgesensorer og løsninger for industri- og OEM-kunder. De er også spesialister innen antennedesign og mikrobølgekretser. Selskapets produkter brukes for tiden i applikasjoner som blant annet omfatter bevegelsesdeteksjon og industrielle sensorer, trafikkovervåkning og analyse, og sportsmålerutstyr. Sortimentet dekker fra digitale- og superhet (superheterodyne receiver) transceivere til enkle Doppler-enheter.

Kommentarer