Norsirk ansetter batteriekspert - Elektronikknett
Morten_Onsrud_Norsirk
Morten Onsrud blir fagsjef og fagansvarlig for batterier i returselskapet Norsirk.

Norsirk ansetter batteriekspert

Norsirk ansetter Morten Onsrud som fagansvarlig for batterier. - Batterier er nøkkelen til en bærekraftig fremtid, og jeg ønsker å være med på å spre kunnskap om hvordan vi bedre kan forvalte begrensede ressurser som inngår i batteriteknologien, sier Onsrud.

Norsirk har vært myndighetsgodkjent som returselskap for batterier siden 2012. Frem til nå har batteriekspertisen ligget hos selskapets tekniske sjef, men fra august fikk de på plass Morten Onsrud som egen fagsjef. Onsrud er kjemiker og materialteknolog med doktorgrad i batteriteknologi fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

– Det er en rivende utvikling i batteriteknologi, og bruken av batterier som energilagring vil bare øke. Det fører til flere batterier med større energimengder. Sikkerhetsfokuset både ved bruk, og ikke minst ved gjenvinningen av disse energirike batteriene må skjerpes, og da trenger vi en ekspert som Morten på området. Det er gledelig å få på plass så tung fagkompetanse, sier Stig Ervik, administrerende direktør i Norsirk.

Norsirk forvalter produsentansvaret for flere tusen norske bedrifter. I korte trekk betyr det at de hjelper alle som produserer eller importerer batterier, eller noe som går på batteri, med å sikre at batteriene kommer tilbake i miljøkretsløpet etter endt levetid. Selskapet har derfor egne nasjonale innsamlingsrutiner der oppgaven er å sikre så høy gjenvinnings- og ombruksgrad som mulig.

– Batterier kan være med å løse mange av våre fremtidige utfordringer knyttet til energi, miljø og klima. Det er derfor viktig  å spre kunnskap om hvilke batterier som har ønskede egenskaper innen ytelse og sikkerhet, og jobbe for at vi hele tiden bedrer våre rutiner og systemer for gjenvinning og ombruk, sier Onsrud.

Morten Onsrud er klar på at batterier er en viktig forutsetning i det grønne skiftet, siden mange typer fornybar kraftproduksjon er avhengig av energilagring. Norske hjem vil også preges av denne utviklingen.

– Vi ser eksempler på at brukte batterier fra elbiler brukes i smarte anlegg for lagring av energi i hjemmet. Dette kan potensielt bidra til å redusere strømregningen når nye strømtariffer kommer på plass om et par år. Videre må vi ha tilstrekkelig kunnskap i sikker ombruk hvis vi skal installere slike batterier i boliger, sier Onsrud. 

Kommentarer