Med Kikkert på RF-design - Elektronikknett
Professor-in-part-2

Med Kikkert på RF-design

RF-eksperten professor Kikkert er klar med en ny e-bok: “RF Electronics: Design and Simulation”. Innholdet bygger på bruk av AWR designprogrammer.

En oppdatert versjon av Professor Kikkerts e-bok RF Electronics: Design and Simulation basert på NI AWR Design Environment programvare, er tilgjengelig for gratis nedlasting fra nettstedet ni.com/awr.

E-boken er skrevet av Dr. C. J. Keith Kikkert, professor ved School of Engineering and Physical Sciences, James Cook University (JCU), og skal gi en grunnleggende forståelse av dataassistert simulering av RF-kretser og designteorier og –teknikker for viktige RF-komponenter, rettet mot ingeniører i arbeid. 

Denne tredje utgaven utforsker designmetodologien bak radioblokker som forsterkere, filtre, oscillatorer og passive komponenter, og inkluderer i tillegg et nytt kapittel om

RF operasjonsforsterkere (op-amper) med båndbredder større enn én gigahertz, ettersom disse byr på spennende nye egenskaper innenfor faselåste sløyfer (PLL) og andre høyhastighets applikasjoner.

E-boken baserer seg på Microwave Office kretsdesignprogram og AXIEM planar elektromagnetisk (EM) simulator for å illustrere designkonsepter.  Også inkludert er nytt materiale om refleksjonsfri filtre og tredimensjonal printing av mønsterkort, samt en rekke andre oppdateringer. 

For å laste ned (krever registrering) den tredje utgaven av ”RF Electronics: Design and Simulation”, se awrcorp.com/support-resources/university-support/professors-partnership/professor-keith-kikkert.