Helseteknologi med internasjonalt gjennombrudd - Elektronikknett
Dignio med Kina-avtale
Administrerende direktør Jiawu Zong (f. v.) ved St. Mount Hospital og Lars Dahle fra Dignio signerte tirsdag en kontrakt for samarbeid. Bak fra venstre: Zhou Dalin, Kari Kværner, Maria Jahrmann Bjerke og Håkon Haugli. (foto: Abelia)

Helseteknologi med internasjonalt gjennombrudd

– Vi har lenge hatt visjoner for hva Dignio kan få til i Kina, og nå ser vi at mulighetene åpner seg med denne avtalen, sier daglig leder Lars Dahle. Det kan være snakk om flere hundretalls millioner norske kroner.

– Samarbeidet med St. Mount Hospital er det perfekte stedet for Dignio å kunne starte i Kina. Det er moderne, det er fremtidsrettet, og det er et sted hvor andre også kan se og lære og få et eksempel på hvordan ny helsetjeneste kan utformes, sa Dignio-gründer Dahle under signeringsmøtet på Næringslivets Hus i Oslo, og fullroste samtidig direktør for St. Mount, Jiawu Zong, som visjonær og nytenkende. 

– Dette er en virkelig stor dag for alle som er her, men også for samarbeidet mellom våre to land, innledet NHOs viseadministrerende direktør, Ole Erik Almlid, den høytidelige signeringen. Han trakk frem viktigheten av avtalen som et symbol på et fruktbart samarbeid, som han håpet ville være starten på flere muligheter for norsk helsenæring i Kina.

Til stede for å overvære signeringen var også statssekretær fra Helse- og Omsorgsdepartementet, Maria Jahrmann Bjerke, administrerende direktør for Abelia, Håkon Haugli, senterdirektør for Senter for Fremtidig Helse ved Oslo Universitetssykehus, Kari Kværner og Zhou Dalin, Commercial Counsellor ved den kinesiske ambassaden. 

– Regjeringen har som et av sine viktigste mål å omstille norsk økonomi for å skape vekst, nye arbeidsplasser og sikre flere ben å stå på, sa statssekretær Maria Jahrmann Bjerke og trakk spesielt fram helsenæringen som et felt med vekstpotensiale og muligheter for økt eksport.

– Dignio er et veldig godt eksempel på hva norsk næringsliv kan bidra med, og løsningene Dignio leverer er gode eksempler på hvordan nyskapende bedrifter kan hjelpe til med å gi pasienter i Norge og nå i Kina trygghet og mestring og samtidig gjøre arbeidsdagen til helsepersonellet enklere, sa Jahrmann Bjerke. 

Håkon Haugli presiserte at det med utfordringene helsevesenet står overfor, er nødvendig å ta i bruk ny teknologi i måten helsetjenester leveres på.

– Det gir en trippel gevinst: fornying av helsetjenestene, etablering av nytt, kunnskapsbasert næringsliv og – det som er aller viktigst – å kunne skape bedre opplevelse og bedre helse for det enkelte mennesket, sa Abelia-direktøren, og løftet fram medisinsk avstandsoppfølging, tjenesten Dignio skal bistå St. Mount Hospital med, som et viktig eksempel.

Dignio har i Norge hatt stor suksess med medisinsk avstandsoppfølging gjennom sin programvare og grundig utviklede metodikk. Tjenesten er brukt til å følge opp kronisk syke med daglige målinger og tett oppfølging fra helsepersonell, men den har også vært benyttet i oppfølgingen av kreftpasienter