Hårete mål etter god vekst i 2017 - Elektronikknett
Abax_Quinsggaard_Helgeland
Petter Quinsgaard, CEO og Bjørn Erik Helgeland, COO i ABAX Group er tilfredse med resultatet i 2017. Nå er det verdensherredømme i sitt marked som gjelder. Foto: Mathilde Moe Kaupang

Hårete mål etter god vekst i 2017

ABAX Group i Larvik omsatte i 2017 for 385,5 millioner kroner, med en EBITDA på 62 millioner kroner. Årsregnskapet viser en oppgang i omsetning på 15,6 prosent som er noe mindre enn året før.

– 2017 har vært nok et vekstår for ABAX. Prosentmessig vokser vi noe mindre enn tidligere år, men er likevel svært fornøyd med en omsetningsvekst på 60 millioner kroner, og en vekst i EBITDA på 3,5 millioner, sier CEO i ABAX AS Petter Quinsgaard i en melding tirsdag.

Den største nyheten i 2017 var Investcorp sitt oppkjøp av ABAX for 1,8 milliarder kroner. I tillegg ble oppkjøpet av Fleetfinder ApS i Danmark gjennomført, og sammen med Caruso ble en digital markedsplass lansert.

– Med Investcorp sitt oppkjøp kan vi satse videre både mot nye markeder, samt styrke vår markedsandel i land vi allerede er til stede i, noe blant annet oppkjøpet av danske Fleetfinder viser, forteller Petter Quinsgaard.

ABAX jobber hardt for å bli nummer én i verden innen sitt segment, og har definert sin misjon som «Solutions Provider for The Connected Workspace». Det er innenfor dette området selskapet ser stort vekstpotensial i årene fremover.

– Det er svært hyggelig at vi også i 2017 hadde god vekst og solide resultater. Vi har investert mye i forskning og utvikling, samt gjort en rekke organisatoriske endringer for å være enda bedre forberedt for årene som kommer, sier Bjørn Erik Helgeland, COO, ABAX Group.

Kommentarer