Dialogmøte om medisinsk avstandsoppfølging - Elektronikknett
nfa-helse-teknologi

Dialogmøte om medisinsk avstandsoppfølging

Kommunene har fått prosjektmidler fra Helsedirektoratet og skal de neste tre årene jobbe med utprøving av utstyr og løsninger for medisinsk avstandsoppfølging. 

Nå inviterer bedriftsnettverket Norway Health Tech til dialogmøte mellom leverandører og brukere om dette temaet, på Toppsenteret i Forskningsparken i Oslo 19. september.

Det blir informasjon og dialog om prosjektene og kommende anskaffelser samt at det legges opp til at leverandørene kan demonstrere sine løsninger og booke en-til-en møter med prosjektledere og innkjøpere i kommunene.

Målgruppen for løsningene er pasienter med kroniske sykdommer, som har medium til høy risiko for forverring av sin tilstand, høy grad av reinnleggelse på sykehus eller økt behov for helse- og omsorgstjenester. Dette er pasienter med høyt forbruk av helsetjenester, med sykdommer som diabetes, kols, hjerte-karsykdommer, psykiske lidelser og kreft. 

For mer informasjon, program og påmelding til arrangementet, se her (ekstern link).