Veksten øker for Kitron - Elektronikknett
Kitron_flag

Veksten øker for Kitron

Kitron offentliggjør i dag kvartalstall som viser fortsatt vekst, både i omsetning og resultat.

Kitrons driftsinntekter i første kvartal økte med 11 prosent. Lønnsomheten uttrykt som EBIT-margin ble 6,0 prosent, mot 5,3 prosent i første kvartal 2017.

– Vi ser økt etterspørsel i alle regioner og de fleste markedssektorer. Solid vekst og forbedret lønnsomhet i første kvartal indikerer at vi holder stø kurs mot våre utsikter for 2018 og våre strategiske ambisjoner. Tjenestesalg utgjorde nær 9 prosent av driftsinntektene i kvartalet. I første kvartal vant Kitron mer enn 30 nye programmer til en verdi av mer enn 230 millioner kroner i årlig omsetning, sammenlignet med 75 millioner kroner i samme kvartal i fjor. 70 prosent av programmene kom fra eksisterende kunder, mens de øvrige 30 prosentene kom fra nye kunder, sier Petter Nilsson, konsernsjef i Kitron i en kommentar.

Kitrons driftsinntekter i første kvartal utgjorde 651 millioner kroner, sammenlignet med 585 millioner i samme kvartal året før, en økning på 11 prosent. Justert for valutaeffekter var økningen 9 prosent.

Veksten fra samme kvartal forrige år var spesielt sterk i markedssektoren Industri.

Ordrereserven økte med 10 prosent på sammenlignbar basis. Etter justeringer på grunn av innføring av den nye regnskapsstandarden IFRS 15 endte ordrereserven på 1 025 millioner kroner.

Driftsresultatet (EBIT) var 39 millioner kroner, mot 31 millioner i fjor, en økning på 26 prosent. Driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) var 53 millioner kroner, en økning på 24 prosent sammenlignet med fjoråret. Resultat etter skatt ble 26 millioner kroner, en økning fra 22 millioner. Dette tilsvarer et resultat per aksje på 15 øre, sammenlignet med 12 øre i fjor.

Mangel på elektroniske komponenter gjorde 2017 til et utfordrende år for mange selskaper innen kontraktsproduksjon av elektronikk. Disse utfordringene har fortsatt inn i 2018 og ventes å vare gjennom året. Kitrons tilnærming kombinert med selskapets partnerprogram har gjort at vi ikke har hatt alvorlige leveranseproblemer. Til tross for utfordringer i forsyningskjeden, planlegger Kitron å redusere materialkostnadene, på samme måte som i de siste tre årene.

For 2018 venter Kitron at driftsinntektene vil øke til mellom 2 500 og 2 700 millioner kroner. Driftsmarginen (EBIT) ventes å være mellom 6.1 og 6,5 prosent. Veksten drives primært av økt etterspørsel innen sektorene Industri og Energi. Lønnsomheten drives av tiltak for reduserte kostnader og forbedret effektivitet.

Kommentarer