Ny ekspertgruppe i Electronic Coast - Elektronikknett
Eurocircuits-front

Ny ekspertgruppe i Electronic Coast

Teknologiklyngen Electronic Coast etablerer ny gruppe for utveksling av erfaringer og kunnskap: Team Kretskort.

En del av bedriftene i Electronic Coast har besluttet å etablere ett nytt team – for erfaringsutveksling innenfor design, utvikling og produksjon av kretskort, skriver klyngen på sin hjemmeside.

Initiativet kommer fra deltakere i Robust Elektronikk-teamet, som vil foreslå teamleder og hvem som bør være med i kjerneteamet. GE, KM, 7Sense og Sensonor har allerede flagget personer, opplyses det.

– Dette med kretskort sees som ett stort tema i seg selv og det oppleves et stort behov for erfaringsutveksling mellom bedriftene på dette. Det er også ønskelig å engasjere flere/andre i medlemsbedriftene på dette, heter det videre. 

Det endelige navnet velger teamet selv ved konstitusjonen. 

Interesserte som ønsker å engasjere seg i tematikken, og delta i teamet kan henvende seg her