NOTE: Vekst i første kvartal - Elektronikknett
NOTE-torsby
Foto: note.eu

NOTE: Vekst i første kvartal

Den svenske kontraktsprodusenten NOTE melder om en omsetningsøkning på 11 prosent til 308 millioner svenske kroner. Driftsresultatet etter justeringer økte til 16,6 millioner mot 14,7 millioner i samme kvartal i fjor.

Tallene som er rapportert viser et driftsresultat på 16,8 millioner svenske kroner (30,4). Justert for engangsposter i første kvartal i fjor, netto 15,7 millioner, ligger driftsresultatet over fjorårets justerte resultat på 14,7 millioner kroner.

Driftsmarginen utgjorde 5,5 prosent (11,0%). Justert for engangsposter i første kvartal styrket driftsmarginen med 0,2 prosentpoeng til 5,5 prosent (5,3%).

– NOTE noterte fortsatt vekst og forbedret lønnsomhet i første kvartal sammenlignet med fjoråret. Interessen for vårt tilbud er stor, og vi vil vinne mer tillit, både gjennom økt samarbeid i vår eksisterende kundebase og fra nye kunder. I første kvartal økte salget med 11 prosent til 308 millioner svenske kroner. Våre bestillingsbøker fortsatte å vokse, noe som støtter positiv utvikling i nær fremtid.

Økt salg, spesielt i Vest-Europa, bidro til den sterke utviklingen i første kvartal, til et driftsresultat på 16,8 millioner. Justert for fjorårets positive engangsposter, betydde det en forbedring på 15 prosent og en gevinst i driftsmargin på 0,2 prosentpoeng til 5,5 prosent.

Vi er finansielt godt rustet for fremtiden - vår balanse er en av de sterkeste i bransjen med en egenkapitalandel på 47 prsoent, godt over målet på 30 prosent, sier Per Ovrén, konsernsjef og CEO i NOTE AB.

Hele pressemeldingen og rapporten kan lastes ned her: note.eu

Kommentarer