Har storskalatestet mesh-nettverk - Elektronikknett
SiLabs-MeshPerformance

Har storskalatestet mesh-nettverk

For å få et bedre innblikk i karakteristikker og fordeler med mesh-nettverk har Silicon Labs gjort en multikringkasting storskalatest med ZigBee-, Thread- og Bluetooth programvare.

Storskalatesten ble gjort ved Silicon Labs designsenter i Boston. Alle testene ble gjort med den trådløse plattformen Gecko SoC for å oppheve effekten fra testingen med brikker med forskjellige ytelse.

Resultatene skal bidra til at utviklere bedre kan definere oppførselen til mesh-protokollene i 2,4 GHz-båndet. Siden hver protokoll (ZigBee, Thread og Bluetooth) har forskjellige egenskaper, vil testen gi informasjon om forventet ytelse med hensyn til batterilevetid, gjennomstrømmingshastighet, forsinkelse og hvordan nettverket yter etter hvert som det oppskaleres.

Resultatet er utgitt som en applikasjonsnotat som definerer testmetodikk slik at det skal være enkelt for andre å gjøre det samme.

Mer informasjon: www.silabs.com/mesh-performance

Kommentarer