God inngang på året for Data Respons - Elektronikknett
Data Respons Kenneth Red
Smart IoT-infrastruktur, digitale skip og smarte billøsninger er stikkord som preger de nyeste kontraktene selskapet har inngått. – Vår styrke er at vi har kompetanse på alt fra sensorer, via infrastruktur og helt til mobil-appen, kommenterer Kenneth Ragnvaldsen.

God inngang på året for Data Respons

Data Respons starter året med 20 % vekst, og se positivt på veien videre. En god oppkjøpsstrategi bidrar til veksten, og man ser tegn til friskmelding av maritim-/offshoresektoren.

– Sterk vekst, bedre marginer og en velfundert oppkjøpsstrategi bidrar til et sterkt kvartal for Data Respons, sa adm. direktør Kenneth Ragnvaldsen da han presenterte første kvartal for selskapet i dag. Smart IoT-infrastruktur, digitale skip og smarte billøsninger er stikkord som preger de nyeste kontraktene selskapet har inngått. 

Omsetningen i første kvartal var på 352,9 millioner, mot 293,4 millioner i samme periode i fjor. Resultat for perioden var 26,3 millioner (EPS på 0,45 kroner).

Selskapet har delt opp aktiviteten i ”Løsninger” og ”FoU-tjenester”, og sistnevnte står nå både for den største aktiviteten (66%) og den største veksten (34%, hvorav 13% organisk).

Data Respons har i tillegg kommet en lang vei fra sin spede begynnelse, og er i dag et internasjonalt selskap, med langt de fleste kontorene i Tyskland (!). Der har de også, i tillegg til hva de gjør i Sverige,  begynt å gjøre innhogg i nisjeleveranser til bilindustrien – en prestasjon det står respekt av.

– 28% av våre inntekter kommer i dag fra Transport- og bilmarkedet, der vi arbeider med flere av de ledende leverandørene, både innen privatbiler og lastebiler, sier Ragnvaldsen. – Denne industrien er kanskje den som bruker mest penger på FoU globalt, og sammen utvikler vi teknologi for fremtidens kjøretøy, forteller han.

Ragnvaldsen mener det er tegn som tyder på at maritim og offshore er tilbake. Blant annet har Statoil signalisert store investeringer igjen, og dette drypper også på elektronikk-/embedded-industrien. – I disse bransjene er det mulig å utnytte store datamengder til å gjøre ting smartere og mer effektivt. Nye løsninger som utvikles nå, må nødvendigvis være mer intelligente. Og det er fordel oss, fastslår Ragnvaldsen.